Ki-24 בית הקברות של הנשמה Líng xū 靈墟

שם

ling 靈 – נפש אבל עם תכונה יותר יינית לעומת shen.

xu 墟 – חורבה, משכן, שטח קבורה עתיק.

משמעות השם

משמעות הסימן xu 虛 הינה ריקנות או מה שמכיל כלום ובדאואיזים הסימן מתייחסת לריק (void), ובמונחים רפואיים חוסר. התמונה של הסימן היא של שני אנשים העומדים על הר ומסתכלים לכל הכיוונים אבל הם לא יכולים לראות כלום, הם נמצאים מאוד גבוהה ובאזור לא פורה שמכיל כלום. הוספת הסימן 土 tu אדמה מצד שמאל מייצרת את הומפון   xu 墟 איזור קבורה. שם הנקודה מתאר את המסע של החכם הטאואיסטי המגיע למצב של ריקנות, זאת מצב של מוות, מוות של האחיזה ב- mind.

שלושת הנקודות Ki-23 חוטם הנשמה, Ki-24 בית הקברות של הנשמה ו- Ki-25 מחסן הרוח  מתארות את הטרצפורמציה של החכם הסיני, שלב ראשון פתיחה של הלב (חותם הלב) בשלב השני ריקון הלב (בית הקברות של הנשמה) ולבסוף אחסון של ההתפתחות (מחסן הרוח).

מיקום

במרווח הבין צלעי ה- 3, 2 צון לטרלית לקו האמצע באותו הגובה עם Cv-18.

עזרה במיקום הנקודה

תחילה מצאו את הסחוס של הצלע השני אשר נמצא באותו הגבוה של ה- sternal angle, לאחר מכן תארו את הרווח הין צלעי השני שנמצא מתחת ל- sternal angle. אצל גברים הפטמה נמצאת במרווח הבין צלעי הרביעי. 2 צון נמצא באמצע הדרך בין קו הפטמה לקו האמצע.  

דיקור

דיקור רוחבי לכיוון הלטראלי של הגוף, במרווח הבין צלעי 1 – 0.5 צון.

אזהרה

דיקור עמוק מדי עלול לפגוע בריאות.

תפקודים

  • פותחת את בית החזה.
  • מורידה צ'י מורד של הקיבה והריאות.
  • מיטיבה עם השדיים.

אינדיקציות

מלאות וגודש בחזה, שעול, אסטמה.

חרדות, חוסר שקט נפשי.