Ki-23 חותם ה- Shen Shen fēng 神封

שם

shen 神 – נשמה.

feng 封 – לסגור, גבול, חותם.

פרוש השם

feng מתייחסת לכלוב הצלעות שמגן על הלב וה- Shen.

הסימן feng 封 בנוי משני סימנים של אדמה 土 אחד על השני לצד הסימן המצין יד עם סמכות 寸. הסימן העתיק מסמל עץ על תל שסימן את הבעלות האימפריה על האדמה. בסין העתיקה כאשר הקיסר רצה לסמן בעלות על האדמה היו לוקחים אדמה מהמזבח הקיסר על מנת לבנות את התל. צד שמאל של הסימן הוא תמונה של תל הבנוי לצרכים דתיים, התל מסמן את האלים של האדמה she 社. בנפילת אימפריית ה- Shang סגרו את ה- she שלהם במבנה עם פתח לצפון על מנת שרק השפעה מזיקה תוכל לחדור, סגירת התל ניתק  את היין של האדמה מהשפעת השמיים. שם הנקודה מרמז על היכולת שלה לפתוח את הלב על מנת לחדש את הקשר של האדמה עם השמיים.

שלושת הנקודות Ki-23 חוטם הנשמה, Ki-24 בית הקברות של הנשמה ו- Ki-25 מחסן הרוח  מתארות את הטרצפורמציה של החכם הסיני, שלב ראשון פתיחה של הלב (חותם הלב) בשלב השני ריקון הלב (בית הקברות של הנשמה) ולבסוף אחסון של ההתפתחות (מחסן הרוח).

מיקום

במרווח הבין צלעי ה- 4, 2 צון לאטרלית לקו האמצע באותו הגובה עם Cv-17.

עזרה במיקום הנקודה: תחילה מצאו את הסחוס של הצלע השני אשר נמצא באותו הגבוה של ה- sternal angle, לאחר מכן אתרו את הרווח הין צלעי השני שנמצא מתחת ל- sternal angle. אצל גברים הפטמה נמצאת במרווח הבין צלעי הרביעי. 2 צון נמצא באמצע הדרך בין קו הפטמה לקו האמצע.

דיקור

דיקור רוחבי לכיוון הלטראלי של הגוף, במרווח הבין צלעי 1 – 0.5 צון.

אזהרה

דיקור עמוק מדי עלול לפגוע בראות.

תפקודים

  • פותחת את בית החזה.
  • מורידה צ'י מורד של הקיבה והריאות.
  • מיטיבה עם השדיים.

אינדיקציות

  • מלאות וגודש בחזה, שעול, אסטמה.
  • חרדות, חוסר שקט נפשי.