Ki-20 עמק פתוח Tōng gǔ 通谷

שם

tong 通 – משחרר, לפתוח, לעבור דרך.

gu 谷 – עמק, דגן.

Ki-20 נמצאת בעמק שנוצרת ע"י השרירים באבדומן.

gu הוא הומופון לדגן, שם הנקודה מרמז על היכולת שלה לעזור במעבר המזון דרך מערכת העיכול.

מיקום

בבטן העליונה, 5 צון מעל הטבור, 0.5 צון לטראלית לקו האמצע בגובה Cv-13 ו     St-20.

דיקור

אנכי 1.5 – 1 צון.

אזהרה

דיקור עמוק עלול לפגוע בחלל הפריטונלי.

Jing – Lou

נקודת Chong Mai.

תפקודים

  • מאזנת את המחמם האמצעי.
  • משחררת ופותחת את בית החזה ומתמירה כיח.

אינדיקציות

  • נפיחות וכאבי בטן, הקאות.
  • מלאות של החזה, שעול, קשיי נשימה.
  • כאבים באזור הלב, פלפטציות.
  • איבוד קול פתאומי.
  • נפיחות מתחת ללשון עם קשיים לדבר.