Ki-2 עמק בוער Rán gǔ 然谷

אופי

 • נקודת מעיין.
 • נקודת אש.

שם

ran 然 – בוער, אור, נכון, אבל.

gu 谷 – עמק.

פירוש השם

שם הנקודה מתאר את המיקום בשקע שהוא דומה לעמק.

gu הוא הומפון לעצם, לעתים קרובות  ran gu מציינת את הבליטה של עצם הנביקולר.

עמק מבעבע Ki-1 מתארת פעפוע המים עמוק מתוך האדמה, המים של המעיין הינם מאוד קרים, ב- Ki-2 עמק בוער המים מחוממים על מנת שהם יוכלו לעלות לשמיים.

שם הנקודה גם מתאר את היכולת שלה לנקות אש וחום ולחמם קור.

שם נוסף של הנקודה הוא ran gu 然骨 עצם בוערת המרמזת על יכולת הנקודה לטפל בחום מדומה.

מיקום

באספקט המדיאלי של כף הרגל, דיסטאלית ואינפריורית לזיז של עצם הנביקולר.

דיקור

אנכי 1 – 0.5 צון.

Jing – Lou

נקודת ההתחלה של ה- Yin Qaio Mai.

תפקודים

 • מנקה חום חסר.
 • מווסתת את הכליות.
 • מווסתת את המחמם התחתון.

הערות

ניקוי חום חסר

זאת נקודת מעיין ועל פי הציר השמימי ניתן להשתמש בנקודות המעיין לחום בגוף. הכליות הינן מיוחדות מכיוון שהן לא סובלות מעודף, הכליות מאחסנות את היאנג והיין המקורים והם לא יכולים להיות בעודף, זאת נקודה חשובה לניקוי חום מחסר היין של הכליות. הנקודה מנקה את החום ופחות מזינה את הכליות, ניתן להשתמש בנקודה ל:

 • חום מדומה העולה לכיוון מעלה לגרון וגורם לכאב גרון, יובש בגרון וקשיים בלדבר.
 • החום החסר צף לחיצון בלילה וגורם להזעות לילה.
 • החום החסר מפריע לריאות ומוביל לקשיי נשימה ושיעול עם דם.
 • חום חסר יכול לבא לידי ביטוי בסוכרת, רגליים חמות וחסרות שקט.

שילשול קריאת התרנגול

Ki-2 היא נקודת האש והיא מאוד יעילה לטפל בחוסר באש בתוך המים, אחד הסימפטומים של חוסר אש  בתוך הכליות הוא שילשול בקר עם מזון לא מעוכל בצואה. הנקודה יכולה לטפל בסוג כזה של שילשול.

חוסר תקשורת בין המים לאש

כנקודת אש של ערוץ מים היא יכולה להחזיר את הקשר שבין האש והמים ולטפל באינסומניה במיוחד שילוב עם נקודות המים של ערוץ האש – Ht-3.

מחמם תחתון

לנקודה יש השפעה על המחמם התחתון, הכליות מוסתות את המחמם התחתון, חוסר ביין של הכליות יוביל לחום שיכול לגרום לגירוד בגינטאליה, חוסר היין יוביל לחוסר הזנה של ה- Chong וה-  Ren ונראה בעיות מחזור וחוסר פוריות.

חיזוק יאנג

הנקודה היא בשימוש בעיקר לחוסר ביין של הכליות עם חום מדומה, אבל המקור של היין והיאנג בכליות הוא אחד לכן הרבה פעמים שנראה חוסר ביין הייה גם חוסר ביאנג, לכן הנקודה יכולה גם לחזק את היאנג של הכליות, לכן ניתן לעשות מוקסה על הנקודה במקרים של זיעה ספונטאנית, רגליים קרות, שלשול בוקר ואימפוטנציה.

נוזלים באוזניים

ניתן להשתמש בנקודה כשיש הצטברות של נוזלים באוזן.

5 התנועות

לאש בתוך המים יש שני מקורות, המקור הראשון הוא ה- yuan qi, ה- yuan qi הוא האש הפנימית הקשורה עם כל תהליכי היצירה בתוך הגוף הנוצרים בזמן ההתעברות. המקור השני מגיע מי ה- shen. ה- yuan qi הוא ליבת האש באמצע האדמה ואילו ה- shen הינו האור הנובעת מהשמש. ה- yuan qi מנחה את כל התהליכים הפיזיולוגיים המתרחשים בגוף מתחת להכרה.

חוסר באש בתוך המים יביא קור ונראה חוסר ביאנג של הכליות.

עודף אש בתוך המים יפגע ביין ונראה חוסר ביין של הכליות.

אינדיקציות

 • שלשולים.
 • כאבים במתן שתן, קשיים במתן שתן.
 • אבנים בכליות.
 • חוסר פריון, אימפוטנציה, פליטת זרע.
 • הזעה ספונטאנית, הזעות לילה.
 • צניחה של הרחם, מחזור לא סדיר, גושים ברחם.
 • מעוררת יצירת הורמונים בשחלות.
 • גירודים בגניטאליה.
 • גרון יבש.
 • נוזלים באוזן, parotitis (חזרת).

סינדרומים

 • חוסר ביאנג של הכליות.
 • חוסר ביאנג של הלב.
 • חוסר ביאנג של הטחול.
 • חוסר ביין הכליות עם חום מדומה.

צירופים

 • בליטת דיסק הגורמת  לחוסר תחושה ברגל שילוב של Ki-2 ביחד עם 22.04.
 • חיזוק היאנג של הכליות: Gv-14, Cv-4, Ki-2, Bl-23, Gv-4.
 • אש בלב כתוצאה מעליית האש של הכבד: Cv-14, Ht-8, Ht-3, Liv-8, Liv-2, Ki-1.
 • חוסר ביין של הכליות עם חום מדומה: Cv-4, Ki-10, Ki-2, Ki-1.
 • חוסר ביין של הכליות עם אש מדומה: Ki-1, Ki-2, Ki-6, Cv-4, St-36.
 • חוסר ביין של הכליות עם חום מדומה: St-36, Cv-4, Ki-6, Ki-2, Ki-1.
 • חוסר ביין של הריאות: St-36, Cv-4, Ki-2, Ki-6, Cv-17, Lu-10, Lu-5, Lu-9.
 • עליית היאנג של הכבד כתוצאה מחוסר ביין: Gv-20, Cv-7, Liv-8, Ki-2.
 • איזון הטמפרטורה של הרגליים (חמות מדי או קרות מדי) Ki-2, Bl-60.