Ki-19 בירת היין Yīn dōu 陰都

שם

yin 陰 – המשלים של היאנג.

du 都– מטרופולין, בירה.

פירוש השם

בירה היא מקום מרכזי, הנקודה ממוקמת באותו הגובה עם Cv-12 נקודת ההתראה של הקיבה היכן שהצ'י של האדמה מתרכז. היא נקראת בירת היין מכיוון  שהיא ממוקמת בבטן שהוא אזור ייני, וגם על ערוץ ה- Shao Yin  של הרגל שהינו הערוץ הייני ביותר.

מיקום

בבטן העליונה, 4 צון מעל הטבור, 0.5 צון לטראלית לקו האמצע בגובה Cv-12 ו-   St-21.

דיקור

אנכי 1.5 – 1 צון.

אזהרה

דיקור עמוק עלול לפגוע בחלל הפריטונלי.

Jing – Lou

נקודת Chong Mai.

תפקודים

מסדירה צ'י ומאזנת את הקיבה.

מורידה צ'י מורד ומקלה על שיעול וצפצופי נשימה.

אינדיקציות

  • שיעול וצפצופי נשימה.
  • כאבי בטן, בטן נפוחה, רעשים בבטן, הקאות,עצירות.