Ki-16 ה- shu של הויטליות Huāng shu 俞肓

אופי

נקודת ה- Shu של הממבראנות.

שם

hung 肓 – הרווח שבין הסרעפת ללב, ממבראנות.

shu 俞 – נקודת אקופונקטורה, חור.

פירוש השם

איזור ה- hung (האזור שמעל הסרעפת ומתחת ללב) נחשב לאזור שבו הויטליות של הגוף מתאכסנת, ערוץ ה- Shao Yin עובר דרך הבטן ומשם לאזור ה- huang, שם הנקודה מרמז על היכולת שלה לטפל בקשר של הלב והכליות ובכך להטיב עם הויטליות של הגוף.

פירוש נוסף של הנקודה יכול להיות ה- shu של הממבראנות, שם הנקודה משקף את ההשפעה שלה על הממבראנות (huang).

מיקום

בבטן, 0.5 צון ליטראלית למרכז הטבור   בגובה  Cv-8, St-25 ו- Sp-15.

דיקור

אנכי 1.5 – 1 צון.

אזהרה

דיקור עמוק עלול לפגוע בחלל הפריטונלי.

Jing – Lou

 • נקודת Chong Mai.
 • הערוץ הפנימי חודר פנימה בנקודה.

תפקודים

 • מווסתת צ'י ומרגיעה כאב.
 • מווסתת ומחממת את המעיים.

הערות

הפרעות shen

מהנקודה הערוץ עולה לכיוון הלב, hung 肓 הינו הרווח שבין הסרעפת של הלב, שם הנקודה מרמז על היכולת שלה לטפל בהפרעות של ה- Shen על רקע של חוסר תקשורת שבין הכליות ללב. לכן ניתן להשתמש בנקודה כשיש חוסר ביין של הכליות שלא מצליח להזין את הלב.

מעיים

הנקודה נמצאת באותו הגובה של Cv-8,  St-25 ו- Sp-15, לכל הנקודות הללו יש יכולת לווסת את המעיים.

מקורות עתיקים ממליצים להשתמש בנקודה לצואה יבשה.

חשוב לזכור שעצירות יכולה לנבוע מהצטברות של קור: קור חסר מרקע של חוסר ביאנג של הכליות במיוחד אצל אנשים מבוגרים או מצריכה עודפת של מאכלים קרים. לכן הצואה יכולה להיות יבשה לא רק מחוסר ביין, דם וחום אלא גם מי חוסר ביאנג של הכליות הנכשל בלבצע סירקולציה של נוזלים.

אינדיקציות

 • עצירות, צואה יבשה, שלשולים.   
 • כאב בטן, נפיחות של הבטן.
 • כאב גב.
 • טיניטוס, חירשות.
 • ברכיים חלשות.
 • עייפות.
 • חרדות.

סינדרומים

 • חוסר ביין של הכליות שלא מזין את הלב.
 • קור במעי הגס.

צירופים

 • חוסר ביין של הלב והכליות: Ki-16,    Ki-10, Sp-10, Ht-3, Gv-20.
 • חוסר בדם של הלב: Bl-15, Bl-17, Bl-20, St-36, Sp-10, Ki-16.
 • חוסר בדם של הלב: Sp-6, St-36, Cv-4, Ki-16, Ht-7.
 • הורדה במשקל: Cv-12, Cv-6 (חיבור עם אלקטרו), St-21, St-25 (חיבור עם אלקטרו), Sp-15, Sp-16 (חיבור עם אלקטרו), Ki-16. בכל שבוע עושים החלפה באלקטרו בין St-25 ו St-12 לבין Sp-15 לבין Sp-16.  ניתן להוסיף עוד נקודות בגפיים בהתאם למצב של המטופל.