Ki-15 זרימה מרכזית Zhōng zhù 中柱

שם

zhong 中 – אמצע, מרכז.

zhu 柱 – לזרום, לשפוך.

פירוש השם

שם הנקודה מזכיר לנו את המיקום באמצע הגוף, היכן שהצ'י של הכליות נשפך לתוך ה- Chong Mai, והוא גם המקום שהנוזלים זורמים לתוך שלפוחית השתן.

מיקום הנקודה הוא המקום שצ'י המזון זורם מהמרכז לכל אברי ה- Zang Fu.

מיקום

בבטן התחתונה, 1 צון אינפריורית לטבור, 4 צון מעל הפוביס, 0.5 צון לטראלית לקו האמצע, בגובה Cv-7 ו St-26.

דיקור

אנכי 1.5 – 1 צון.

אזהרה

דיקור עמוק עלול לפגוע בחלל הפריטונלי.

Jing – Lou

  • נקודתChong Mai.
  • תפקודים
  • מסדירה את המעיים.
  • מסדירה את המחמם התחתון.

הערות

תסמונת החזרזיר הרץ

Ki-13, 14, 15 הינן נקודות חשובות לטיפול בסינדרום החזרזיר הרץ (ראה ערוץ ה-   Chong Mai). על פי Zhang Zhong Jing סינדרום החזרזיר הרץ עולה מהמחמם התחתון, הוא מתפרץ בפראות לגרון והמטופל חש שהוא עומד למות. זה מתקיף ונסוג, זה בא בעקבות פחד ובהלה. וב Nan Jing סינדרום החזרזיר הרץ מסווג כאחד מ-5 ההצטברויות הקשורות לכליות. הסינדרום מתרחש בעיקר כאשר סטגנציה של צ'י הכבד הופך לחום או כאשר חוסר ביאנג של הכליות מוביל להצטברות של קור במחמם התחתון. בשני המקרים צ'י משתחרר בצורה אלימה כלפי מעלה לאורך מסלול ערוץ ה- Chong Mai. השימוש ב-  Ki-13, 14, 15 בטיפול בסינדרום הזה משתקף בהמצאות של הנקודה על הערוץ הקשור עם הכליות והיותם נקודות של ה- Chong Mai.

גושים באבדומן

ערוץ ה- Chong Mai אחראי על סירקולציה של צ'י ודם באבדומן, והןא יכול להזיז גושים באבדומן, לכן ניתן להשתמש בנקודה לעודף באבדומן בצורה של גושים.

אינדיקציות

  • כאבי בטן, עצירות, שלשולים.
  • מחזור לא סדיר.
  • כאב של הגב התחתון והבטן.

סינדרומים

צ'י מורד ב- Chong Mai.