Ki-14 מלאות מרובעת Sì mǎn 四滿

שם

si 四 – ארבע

man 滿 – מלא, מושלם.

פירוש השם

שם הנקודה מרמז על היכולת שלה לטפל ב- 4 סוגי הסטגנציה וההצטברות: צ'י, מים, מזון ודם.

שם נוסף של הנקודה הוא אחוזת מח העצם sui fu 髓府 יכול לרמוז על היכולת של הנקודה לחזק את מח העצם ולהטיב עם ה- jing.

מיקום

בבטן התחתונה, 2 צון אינפריורית לטבור, 3 צון מעל הפוביס, 0.5 צון לטראלית לקו האמצע בגובה Cv-5 ו St-27.

דיקור

אנכי 1.5 – 1 צון.

אזהרה

דיקור עמוק עלול לפגוע בחלל הפריטונלי.

Jing – Lou

נקודת Chong Mai.

תפקודים

 • מיטיבה עם המחמם התחתון ומרגיעה כאב.
 • מווסתת צ'י ומניעה סטגנציה של דם.
 • מווסתת את מעברי המים ומיטיבה עם מתן שתן.

הערות

סטגנציה והצטברות בבטן

שם הנקודה מרמז על היכולת שלה לטפל ב- 4 סוגי הסטגנציה וההצטברות: צ'י, מים, מזון ודם. יש אינדיקציות של הנקודה לטפל בכל אחד מהמצבים למשל נפיחות של הבטן (צ'י), בצקות בבטן (מים), שלשול ועצירות (מזון), כאב חד בתבור, החזקת השליה ודם מזיק העוזב את כלי הדם ונשפך החוצה וגורמת לסטגנציה (דם).

תסמונת החזרזיר הרץ

Ki-13, 14, 15 הינן נקודות חשובות לטיפול בסינדרום החזרזיר הרץ (ראה ערוץ ה-   Chong Mai). על פי Zhang Zhong Jing סינדרום החזרזיר הרץ עולה מהמחמם התחתון, הוא מתפרץ בפראות לגרון והמטופל חש שהוא עומד למות. זה מתקיף ונסוג, זה בא בעקבות פחד ובהלה. וב Nan Jing סינדרום החזרזיר הרץ מסווג כאחד מ-5 ההצטברויות הקשורות לכליות. הסינדרום מתרחש בעיקר כאשר סטגנציה של צ'י הכבד הופך לחום או כאשר חוסר ביאנג של הכליות מוביל להצטברות של קור במחמם התחתון. בשני המקרים צ'י משתחרר בצורה אלימה כלפי מעלה לאורך מסלול ערוץ ה-  Chong Mai. השימוש ב-  Ki-13, 14, 15 בטיפול בסינדרום הזה משתקף בהמצאות של הנקודה על הערוץ הקשור עם הכליות והיותם נקודות של ה-  Chong Mai.

גושים באבדומן

ערוץ ה- Chong Mai אחראי על סירקולציה של צ'י ודם באבדומן, והוא יכול להזיז גושים באבדומן, לכן ניתן להשתמש בנקודה לעודף באבדומן בצורה של גושים.

אינדיקציות

 • עצירות.
 • כאב בבטן התחתון.
 • מחזור לא סדיר, דיסמנוריאה, דימום מהרחם, בעיות פריון, הפרשות וגינאליות.
 • מיומות.
 • שלשולים.
 • דלקות בדרכי השתן.

סינדרומים

צ'י מורד ב- Chong Mai.

צירופים

 • מיומות: St-28, Ki-14.
 • אנדומטרייוזיס: St-29, Ki-14.