Ki-11 עצם הפוביס Héng gǔ 橫骨

שם

heng 橫 – אופקי.

gu 骨 – עצם.

פירוש השם

המשמעות של heng gu הוא עצם הפוביס בסינית עתיקה לכן שם הנקודה מרמז על המיקום.

מיקום

בבטן התחתונה, בגבול הסופריורי של עצם ה- pubis, 0.5 צון לטראלית לקו האמצע  בגובה Cv-2 ו- St-30.

דיקור

אנכי 1 – 0.5 צון.

אזהרה

דיקור עמוק עלול לפגוע או לנקב את שלפוחית שתן אם היא מלאה. לכן רצוי לרוקנה לפני הטיפול.

Jing Lou

הענף הפנימי של הערוץ חוזר חזרה לערוץ הראשי בנקודה.

נקודת Chong Mai.

תפקודים

מיטיבה עם המחמם התחתון.

אינדיקציות

  • קשיים במתן שתן.
  • כאב באברי המין, צניחה של הרחם.
  • צניחה של הרקטום.
  • דליות באזור האשכים, מיימת האשכים, פליטה מוקדמת, אינפוטנציה.

צירופים

  • מיימת או דליות באזור האשכים: Ki-11, Ki-10, Liv-8.
  • קשיים בלידה, אי יציאה של השליה:    Ki-11, St-29, Sp-13, Liv-1, Liv-12.