Ki-10 עמק היין Yīn gǔ 陰谷

אופי

  • נקודת ים.
  • נקודת מים.
  • נקודת שעה.

שם

yin 陰– המשלים של היאנג.

gu 谷 – עמק.

פירוש השם

הנקודה היא נקודת ים היכן שהצ'י של הערוץ חודר לעומק של הגוף, שם הנקודה ומיקומה בעיקול של הברך בין שני הגידים מעוררת את התמונה של נהר עם זרימה חזקה הזורם דרך עמק לכיוון הים.

Ki-10 נקראת yin בגלל היכולת שלה לחזק את היין של הכליות ולהשפיע על המחמם התחתון.

עמק היין Ki-10 הוא המשלים של עמק היאנג Si-5. בעמק היין, היין מצטבר ובעמק היאנג היאנג מצטבר.

מיקום

כאשר הברך בכיפוף, בחלק המדיאלי של קפל בית הברך, בין הגידים semimembransus ו semitendinosus, בקו עם Bl-40.

עזרה במיקום הנקודה

הגיד של ה- semitendinosus בולט יותר.

דיקור

אנכי 1.5 – 1 צון.

Jing Lou

מהנקודה יוצא ענף ל- Bl-40.

תפקודים

  • מנקה לחות חמה מהמחם התחתון.
  • מיטיבה עם הכליות.
  • משפעלת את הערוץ ומרגיעה כאב.

הערות

ניקוי לחות מהמחמם התחתון

לשלושת נקודות המים של מרידיאני היין של הרגל יש יכולת לנקז לחות ולחות חמה עודפת מהחמם התחתון, Liv-8 בעיקר מאזור הגינטאליה, Ki-10 ממערכת השתן, ואילו Sp-9 יכולה לטפל בכל הסינדרומים בגלל הקשר שיש לטחול ללחות.

Ki-10 מנקה לחות בעיקר ממערכת השתן והגינטאליה, לקשיים במתן שתן, שתן כהה, לוקוריאה, גרד באברי המין.

הצטברות של לחות חמה יכולה להוביל להפרעה בזרימת הצ'י ולכאב. ניתן להשתמש בנקודה לכאב במתן שתן, דחיפות במתן שתן עם כאב המתפשט לכיוון הירך, כאב של אברי המין, כאב המוקרן מאברי המין לירך.

אימפוטנציה לרוב נובעת מירידה באש של ה- ming men, אבל זה יכול לנבוע גם מהצטברות של לחות חמה. אימפוטנציה על רקע של לחות חמה יכולה להתרחש עקב העברה של לחות חמה לאברי המין דרך ערוץ הכבד, או לחות חמה מהטחול הנשפכת מטה, או התקפות חיצוניות חוזרת של שלפוחית השתן ע"י לחות. בכל המצבים הללו ניתן להשתמש ב- Ki-10.

יש קשר חשוב בין לחות חמה במחמם התחתון לכליות. אם חוסר ביין של הכליות מוביל לחום, זה יכול להתערבב עם לחות וליצור לחות חמה. מצד שני לחות חמה לאורך זמן תכלה בתחילה את היין של הכליות ומאוחר יותר את היאנג. הסינדרום הכפול של לחות חמה עם חוסר בכליות נפוץ מאוד במרפאה במיוחד במקרים של הפרעות חוזרות בשלפוחית השתן. ניתן להשתמש בנקודה למצב זה.

הזנה של יין

יש וויכוח סביב היכולת של הנקודה להזין את היין של הכליות, בכתבים העתיקים לא מצוינת יכולת כזאת למרות שיש רופאים מודרניים הטוענים שיש לנקודה יכול להזין יין.

אינדיקציות

הרניה.

אימפוטנציה.

דחיפות במתן שתן, כאב במתן שתן, דם בשתן.

דימומים מהרחם, הפרשות וגינאליות.

שלשולים.

דליות באזור האשכים, מיימת האשכים.

כאבי ברכיים.

סינדרומים

חוסר ביין של הכליות עם חום מדומה.

לחות חמה בשלפוחית השתן.

צירופים

  • התייבשות: Ki-10, Ki-1, St-44, Lu-5.
  • חום ולחות במחמם התחתון עם דלקות באברי המין: Ki-10, Liv-5, Sp-9, Gb-34, Cv-3.
  • חוסר ביין של הכליות: Ki-10, Ki-6, Cv-4, St-36, Pc-6