Ht-6 בקע היין Yīn Xì 陰郤

אופי

 נקודת הצטברות.

שם

yin – המשלים של יאנג.

xi – בקיע צר, סדק, רווח, נקודת הצטברות.

פירוש השם

שם הנקודה מתייחס למיקום הנקודה על ערוץ ייני בין שני גידים בזרוע היוצרים בקיע צר שבו הצ'י והדם מצטברים.

Ht-6 הינו נקודת הצטברות ו- xi הוא המונח לנקודת הצטברות.

שם הנקודה מרמז על היכולת שלה לחזק את היין של הלב.

מיקום

בצד הרדיאלי של גיד ה- flexor carpi ulnaris, חצי צון פרוקסימלית ל- Ht-7 בקפל פרק כף היד.

דיקור

 • אנכי 0.5 – 0.3 צון.
 • אלכסוני פרוקסימלי או דסטאלי 1 – 0.5 צון.

תפקודים

 • מווסתת את הדם של הלב.
 • מרגיעה את ה- Shen.
 • ממתנת מצבים אקוטיים.
 • מנקה חום מדומה ומרגיעה הזעות לילה.

אבחון

דופק חזק באזור Ht-7-6 עודף המשפיע על הלב.

הערות

נקודות ההצטברות של מרידיאני היין יכולת לטפל בהפרעות של הדם ונקודות ההצטברות בכלל מטפלות בהפרעות אקוטיות ובעיות כאב. לכן הנקודה יכולה לטפל בכאב של הלב על רקע של סטגנציה של דם ודימום על רקע של עודף חום המתסיס את הדם.

סטגנציה של דם בלב

סטגנציה של דם בלב מטופלת על פי רוב דרך ערוץ ה-  Jue Yin של היד. בציר השמימי נכתב:

"הלב הינו האדון הגדול של 5 אברי ה- Zang ו- 6 אברי ה- Fu ומשכן ה- Shen. אם הלב נפגע, הנשמה תעזוב, אם הנשמה תעזוב, האדם ימות… לכן הצ'י הפתוגני  התוקף את הלב יוסת לשכון במעטפת הלב".

 

ערוץ ה- Shao Yin של היד  מטפל טוב יותר בהפרעות במוליכות החשמלית של הלב ואילו ערוץ ה- Jue Yin של היד מתאים יותר להפרעות בשרירי הלב. למרות שמאוד קשה לעשות הפרדה ברורה בתפקוד של שני הערוצים. לכן באופן כללי Pc-4 נקודות ההצטברות של מעטפת הלב טובה יותר לטיפול בסטגנציה של דם בלב.

נוזלי היין של הלב

תחום ההצטיינות של הנקודה היא לטפל בנוזלי היין של הלב ועל פי ה- Ode to Elucidate Mysteries:

"פיזור של Ht-6 יפסיק הזעות לילה ויטפל בעצמות בוערות אצל ילדים"

 

זה התפקוד העיקרי של הנקודה.

 

על פי Essential Readings from the Medical Tradition:

"מה שמאוחסן בפנים בלב זה דם, בחוץ הוא יוצא כזיעה, הזיעה הינה הנוזלים של הלב".

 

בגלל הקשר בין דם הלב וזיעה ובגלל היכולת של נקודות ההצטברות לאזן את הדם זאת נקודה חשובה לטיפול בהזעות לילה על רקע של חוסר יין או דם של הלב.

הלילה זה הזמן שבו היין נמצא בשיא, בזמן השינה כאשר הגוף מכוסה ואין צורך בהרבה יאנג וצ'י מגן על מנת להגן על פני השטח של הגוף, צ'י המגן נכנס לעומק של הגוף לתוך היין על מנת להתחדש. אם היין בחוסר הוא אינו יכול למשוך ולהחזיק את היאנג בתוך הגוף, חום חסר צף לפני שטח הגוף ודוחף את הנוזלים החוצה ויש הזעה.

סיבה נוספת להזעות לילה היא כאשר יש חוסר בדם של הלב, האיזון שבין צ'י ודם מופר וצ'י צף לפני שטח של הגוף ונוצרות הזעות לילה עם פחות תחושת חום מאשר הזעות לילה על רקע של חוסר ביין.

חשוב מאוד לטפל בהזעות לילה מכיוון שהזיעה מכילה חומרי הזנה יינים ואיבודם גורם להחרפה של חוסר היין.

הזעות לילה יכולים להתרחש גם על רקע של לחות חמה, חוסר בטחול עם הצטברות של לחות, פתוגן הנמצא חצי בפנים וחצי בחוץ והפרעות של הצ'י המזין והמגן. ניתן להשתמש בנקודה לכל אחת מהסיבות.

הנקודה יכולה לטפל בהזעה על רקע של חוסר בצ'י המגן שזה יכול להיות עודף הזעה או חוסר בהזעה, על מנת לווסת את הזעה ניתן לשלב עם Si-3.

העצמאות המעלות אדים

הנקודה היא נקודת מפתח בטיפול בסינדרום העצמות המעלות אידים, זהו סוג של חום שמקורו הוא חוסר ביין המאופיין בתחושת חום עמוק בתוך העצמות המקרין החוצה לעור ומלווה בחום אחר הצהריים, חוסר שקט, שינה לא רגועה והזעות לילה. זה החמרה של חוסר ביין עם חום המתפרץ. מוגדר כמחלה חמורה.

להרגיע ולהשקיט את הלב

הנקודה יכולה להרגיע ולהשקיט את הלב במצבים אקוטיים ומשתמשים בנקודה למצב של בהלה עם ובלי פלפטציות.

אינדיקציות

 • אינסומניה.
 • הזעות לילה או הזעות ספונטאניות.
 • עצמות בוערות.
 • פה יבש.
 • איבוד קול פתאומי.
 • חוסר שקט, חרדות, היסטריה.
 • כאב לאורך היד.
 • פלפטציות, כאבים בחזה.

סינדרומים

 • חוסר ביין של הלב.
 • סטגנציה של דם בלב.

צירופים

הזעות לילה: Ht-6, Si-3.