Ht-5 לחדור לפנים Tōng Li 通里

אופי

 • נקודת חיבור.
 • נקודת כוכב השמיים.

שם

tong – לעבור דרך, לפתוח, לחבר, לתקשר, להגיע.

li – מידה בערך 1/3 המייל, סביבה, כפר, שכונה. מתחת יש את הסימן אדמה ומעל  שדה,  מקור הסימן לשדה הוא מ- ching,  8 חלקות אדמה שבאמצע יש מקום ציבורי המיועד לחפירת באר  jing , מבנה בסיסי לארגון של החיים.

פירוש השם

Ht-5 היא נקודת החיבור היכן שערוץ החיבור נכנס לעומק של הלב. שם הנקודה מרמז על היכולת שלה להביא את התודעה להסתכלות פנימית. מעניין לראות שהנקודה באה אחרי dao ling דרך הרוח המתארת את הנתיב הרוחני של האדם אשר מבוססת על ההתבוננות פנימה לתוך הגורל שלנו ה- Jing.

tong יכול להתייחס גם לתקשורת מהירה ובהירה לכן שם הנקודה יכול לרמוז על היכולת שלה לטפל בבעיות תקשורת. ערוץ החיבור של הלב מגיע ללשון.

לחדור  לפנים יכול לרמוז על ההשפעה של הנקודה על הרחם, ערוץ ה- Bao Mai.

שם הנקודה יכול לרמוז על היכולת שלה לפתוח את מרידיאני החיבור בלב, לשון, מח ורחם ובמלים אחרות לפתוח את התקשורת.

 

מיקום

בצד הרדיאלי של גיד ה- flexor carpi ulnaris אחד צון פרוקסימלית ל- Ht-7 בקפל פרק כף היד.

דיקור

 • אנכי 0.5 – 0.3 צון.
 • אלכסוני פרוקסימלי או דסטאלי 1 – 0.5 צון.

תפקודים

 • מרגיעה את ה- Shen.
 • מווסתת את קצב הלב.
 • מטיבה עם הלשון.
 • משפעלת את הערוץ ומרגיעה כאב.

אבחון

דופק חזק באזור Ht-7-6 עודף המשפיע על הלב.

הערות

נקודת חיבור

המאפיין העיקרי של הנקודה הוא היכולת שלה לפתוח סטגנציה של דם בלב, לשון, מח ורחם מכיוון שהיא נקודת חיבור. נקודות חיבור שולטות על מרידיאני החיבור שהינם כלי הדם וערוץ החיבור של ה- Shao Yin של היד העובר דרך הלב, לשון, ומח. הקשר של הנקודה  לרחם בא לידי ביטוי דרך ה- Bao Mai.

ויסות הצ'י של הלב

הנקודה יכולה להרגיע את ה- Shen ולווסת את הצ'י של הלב.

בגלל היכולת של הנקודה לווסת את הצ'י של הלב היא יכולה להרגיע פלפטציות, דפיקות חזקות של הלב והפרעות קצב.

הפרעות של הרוח (מנטאליות והכרה)

הלב מאחסן את ה- Shen, הוא נמצא בחזה, מוקף ומוגן ע"י מעטפת הלב, Ht-5 בשימוש בהפרעות של ה- Shen בעקבות חדירה של פתוגנים של חום החודרים למעטפת הלב, חום החודר למעטפת להב, חום ולחות החוסמים את הלב, לחות ואש המטרדים את ה- Shen וחוסר בדם של הלב.

כמו הרבה מנקודות החיבור של מרידיאני היין  ובמיוחד בגלל שהנקודה היא על ערוץ הקשור ללב יש לנקודה יכולת לטפל בהפרעות רגשיות ולא רק בהלה וחוסר שקט אשר מבחינה מסורתית קשורים לדיסהרמוניה של הלב אלא גם פחד, רוגז, כעס, עצבות ודיכאון.

אפזיה

בגלל שערוץ החיבור עולה לשורש הלשון הנקודה יכולה לפתוח סטגנציה של מרידיאני החיבור של הלשון, סטגנציה במרידיאני החיבור של הלשון מובילה לנוקשות של הלשון, שיתוק של הלשון, לכן ניתן להשתמש בנקודה במצבים של שיתוק זמני של הלשון, איבוד קול פתאומי על רקע של לחץ אמוציונאלי או שבץ רוח, ופצעים כרוניים על הלשון.

עיניים

הערוץ הראשי מתחבר מערכת העין וערוץ החיבור עולה לעיניים ומתחבר עם ערוץ ה- Tai Yang של היד שאיתו הוא קשור בקשרי "פנים – חוץ" , משתמשים בנקודה בכמה שילובים קלאסיים לרוח הפולשת לראש, כאב ראש וסחרחורת המלווים באודם וכאב של העיניים. הסימפטומים הללו משקפים דיסהרמוניה בשני הערוצים הקשורים בקשרי "פנים – חוץ".

סטגנציה במרידיאני החיבור שבמח

הנקודה יכולה לפתוח את מרידיאני החיבור שבמח לכן הנקודה מאוד יעילה לטיפול באנשים שעברו שבץ, במיוחד בשילוב עם Ki-6.

קשר לב שלפוחית שתן

הערוץ נמצא בקשרי "פנים – חוץ" עם ערוץ ה- Tai Yang של היד הקשור עם ערוץ ה- Tai Yang של הרגל (בתיאורית 6 הערוצים) השייך לשלפוחית, כל זה בא להסביר איך דיסהרמוניה של הלב יכולה לעבור לשלפוחית השתן, הנקודה יכולה לטפל בהרטבה על רקע של הצטברות של חום בשלפוחית השתן.

ניקוי אש מהלב

לנקודה יכול לנקות אש מהלב בעיקר בגלל היכולת שלה לפתוח סטגנציה במרידיאני החיבור של הלב.

חום ורעילות בדם

בגלל היכולת של הנקודה לפתוח סטגנציה של דם יש לה יכולת לסלק חום ורעילות מהדם.

רחם

הלב שולט על הדם וערוץ הרחם bao mai חודר לתוך הלב. כתוצאה מהפרעות אמוציונאליות עלול להצטבר חום בלב, החום עלול לחדור לדם ולהוביל לדימום מהרחם או דימום ויסתי מוגבר ודלקות ברחם. ניתן להשתמש בנקודה למצב זה במיוחד ביחד עם Ki-4.

אינדיקציות

 • פלפטציות, הפרעות קצב.
 • אפזיה, נוקשות של הלשון לאחר שבץ, צרידות, איבוד קול פתאומי.
 • שבץ.
 • אינסומניה.
 • פצעים על הלשון.
 • ראיה מטושטשת.
 • סחרחורות.
 • דלקת בשלפוחית שתן, שריפה במתן שתן.
 • לחץ דם גבוהה.
 • דימום רב מהרחם.

סינדרומים

 • חום בלב.
 • חוסר בצ'י של הלב.
 • חום בשלפוחית שתן.