Ht-2 רוח ירוקה Qīng Ling 青靈

שם

qing –  גוון בין כחול לירוק.

ling – רוח (Spirit), אלוהי, שמימי.

פירוש השם

שם הנקודה רומז על התחדשות גשמית ורוחנית, qing מתייחס  לגוון הטבעי של הצמחים, ling מתייחסת לקורבן לשמיים על מנת להוריד גשם ולהזין את האדמה, יחדיו הם רומזים על התחדשות רוחנית (הלב מאחסן את ה- Spirit והוא השורש של החיים).

מיקום

3 צון פרוקסימלית לקצה המדיאלי של הקפל הקוביטלי, על הקו המחבר את Ht-1 עם  Ht-3.

עזרה במיקום הנקודה

תאתרו את הנקודה כאשר המרפק מכופף. הנקודה ממוקמת בחריץ מדיאלית לשריר ה- biceps brachii.

 

דיקור

אנכי דיסטאלי או פרוקסימלי 1 – 0.5 צון.

אזהרה

יש להימנע מפגיעה ב- brachial artery. יש מקורות עתיקים האוסרים לדקור את הנקודה.

תפקודים

משפעלת את הערוץ ומרגיעה כאב.

אינדקציות

  • לחץ דם וכאב בחזה.
  • עיניים צהובות.
  • חוסר יוכלת להרים את הזרוע.
  • נפיחות, כאב ודלקת של הכתף.
  • כאב של הצלעות הליטראלים.