Gb-9 התפרצות שמימית Tiān chōng 天沖

שם

tian 天 – שמימי, טבע.

chong 沖 – להתפרץ, מקום חשוב, רחוב, כביש, לעלות, להתנגש.

פירוש השם

הנקודה נמצאת בראש לכן נקראת שמימי.

שם הנקודה מרמז על היכולת שלה לטפל במצבים של התפרצות של צ'י לכיוון הראש.

שם נוסף של הנקודה הוא מפגש שמימי tian qu, השם מרמז על היותה נקודת מפגש של ערוץ ה- Tai Yang של הרגל עם ערוץ ה- Shao Yang של הרגל.

מיקום

מעל האוזן, בתוך שקע 0.5 צון פוסטריורית ל- Gb-8.

דיקור

אלכסוני 1.5 – 0.5 צון.

רשת Jing – Lou

הצטלבות עם ה- Tai Yang של הרגל.

תפקודים

 • מרגיעה  Shen במצב של פחד.
 • מורידה צ'י מורד.
 • מסלקת רוח פנימית.
 • מרגיעה התכווצויות שרירים.
 • מנקה חום מהערוץ.
 • משפעלת את הערוץ ופותחת חסימות.

הערות

הרבה מהטקסטים העתיקים מתווים שימוש בנקודה במצבים של נטייה לפחדים ובהלה.

אינדיקציות

 • כאבי ראש צידיים.
 • הפרעות בתנועה על רקע של הפרעה במערכת העצבים המרכזית כגון: ataxia (אי שליטה בשרירים).
 • אפליפסיה.
 • הפרעות נפשיות, פחדים, טירוף.
 • פלפטציות

סנדרומים

 • עליית היאנג של הכבד.
 • חום בערוץ ה- Shao Yang של הרגל.

צירופים

הפרעות בדיבור: Gb-9, Gb-34, Li-11, Tw-5.