Gb-6 שיער (ציצית) תלוי Xuán lí 懸釐

שם

xuan 懸– תלוי.

li 釐 – קטן, יחידה משקל קטנה.

פירוש השם

על מנת לאתר את הנקודה צריך להרים את השיער (ציצית) מעל הנקודה.

השיער מעל הנקודה הוא קשה ולכן כשמרימים אותו הוא נשאר תלוי באוויר.

מיקום

באזור הטמפורלי, בתוך קו השיער ¼ המרחק מי Gb-7 על הקו בין St-8 ל- Gb-7.

דיקור

אלכסוני 1.5 – 0.5 צון.

נקודה זו יכולה להידקר לכל כיוון תלוי בסימפטומים ולאן מקרין הכאב.

רשת Jing – Lou

  • הצטלבות עם ה- Shao Yang.
  • הצטלבות עם ה- Yang Ming.

תפקודים

מסלקת רוח ומטהרת חום.

מפזרת ומורידה את היאנג של הכבד.

מפיגה כאב.

אינדיקציות

  • סחרחורת.
  • כאב ראש חד צדדי.
  • טיניטוס, כאבי אוזניים.
  • בעיות במפרק הלסת.