Gb-5 גולגולת תלויה Xuán lú 懸顱

שם

xuan 懸– תלוי.

lu 顱 – גולגולת.

פרוש השם

הנקודה ממוקמת כאילו שהיא תלויה על הגולגולת בין קו השיער לבסיס האוזן.

סחרחורת גורמת לתחושה כאילו שתלו אותך מהראש, שם הנקודה באה להדגיש את היכולת שלה לטפל בסחרחורת.

מיקום

באיזור הטמפורלי, בתוך קו השיער ½ המרחק בין St-8 ל- Gb-7.

דיקור

אלכסוני 1.5 – 0.5 צון.

נקודה זו יכולה להידקר לכל כיוון תלוי בסימפטומים ולאן מקרין הכאב.

רשת Jing – Lou

  • הצטלבות עם ה- Shao Yang.
  • הצטלבות עם ה- Yang Ming.

תפקודים

  • מסלקת רוח ומטהרת חום.
  • מפיגה כאב.

אינדיקציות

  • סחרחורת.
  • כאב ראש חד צדדי.
  • טיניטוס, כאבי אוזניים.
  • בעיות במפרק הלסת.