Gb-42 חמש המפגשים ארציים De wǔ huì 地五會

שם

di 地 – אדמה.

wu 五 – חמש.

hui 會 – להיפגש, להתכנס, אפשרי.

פירוש השם

שם הנקודה מציין את המיקום ברגל (אדמה) ובאצבע החמישית.

כל שלושת הסימנים של הנקודה מתארים התכנסות או מפגש, האדמה מהווה את נקודת ההתכנסות ומהווה את המרכז והיציבות של כל המעברים של החיים,  wu 五 חמש מסמן את 4 הכיוונים אם האדמה במרכז והסימן  hui 會מתארת איסוף של דברים לדבר אחד. הרגל היא המיקום שחמש אצבעות הרגל נפגשים עם האדמה, Gb-42 ממוקמת היכן שהאצבע החמישית נפגשת עם 4 האצבעות הנוספות, אצבעות הרגליים כמו השורשים של העץ קושרים אותנו לאדמה, ערוץ ה- Shao Yang של הרגל מזכירה עץ החלק התחתון שלו קשור עם האדמה כמו השורשים של העץ ואילו הוא מגיע עד הראש העלים של העץ, לכן דווקא בערוץ ה- Shao Yang של הרגל בשם של הנקודה מתואר המפגש עם האדמה כמו שורשי העץ החודרים לתוך האדמה. שם הנקודה מרמזת על היותה נקודת האדמה בתוך העץ, העץ שולח שורשים לתוך האדמה כמו אצבעות הרגליים החודרות לתוך האדמה על מנת לקרקע ולחבר אותנו עם האדמה.

שם הנקודה מרמז על היכולת שלה לטפל בפלישה של העץ לאדמה כמו למשל דלקת בשדיים או נפיחות של השדיים.

מיקום

בין האצבעות המטטרסליות 4 – 5, פרוקסימלית לראשי העצמות המטטרסליות, באספקט המדיאלי של גיד שריר ה- extensor digitorum longus.

עזרה במיקום הנקודה

חפשו את הגיד תוך כפיפה גבית של כף הרגל.

דיקור

אנכי 0.8 – 0.5 צון.

תפקודים

  • מפזרת את הצ'י של הכבד.
  • מטהרת חום מכיס המרה.

אינדיקציות

  • עיניים אדומות וכואבות.
  • כאב ראש.
  • מלאות של החזה, כאבים בצלעות הלטראליים.
  • כאבים של השדיים, אבססים בחזה, חוסר חלב.
  • צלצולים באוזניים.