Gb-4 מצח מלא Hàn yàn 頷厭

שם

han 頷 – פינה של המנצח, סנטר.

yan厭 – מלא, רווי.

פירוש השם

כאשר הפה סגור בחוזקה, יש התנפחות בפינה של המצח, Gb-4 ממוקמת קצת מעל ההתנפחות.

מיקום

באזור הטמפורלי, בתוך קו השיער, ¼  המרחק מ- St-8, על הקו המחבר בין St-8 ל- Gb-7.

דיקור

אלכסוני 1.5 – 0.5 צון. נקודה זו יכולה להידקר לכל כיוון תלוי בסימפטומים ולאן מקרין הכאב.

רשת Jing – Lou

  • הצטלבות עם ה- Shao Yang של היד.
  • הצטלבות עם ה- Yang Ming של הרגל.

תפקודים

  • מסלקת רוח ומטהרת חום.
  • מפיגה כאב.

הערות

נקודה מקומית חשובה לטיפול בכאב ראש בצד של הראש.

אינדיקציות

  • כאב ראש חד צדדי.
  • הפרעות במפרק הלסת.