Gb-36 גבעה חיצונית Wài qiū 外丘

אופי

נקודת הצטברות.

שם

wai 外 – חיצוני.

qiu 丘 – גבעה, ערימה, סוללה.

פירוש השם

הנקודה ממוקמת בחלק החיצוני של הרגל בתוך אזור המזכיר גבעה.

שם הנקודה מרמז על היכולת שלה לסלק פתוגניים רגשיים (צ'י תקופני) המצטברים  בגוף (גבעה) אשר קשורים לאלמנט העץ כמו שפיטה מוגזמת של אנשים אחרים או עצמנו.

מיקום

באספקט הלטראלי של השוק, 7 צון סופריורית לבליטת המלאלוס הלטראלי, בגבול האנטריורי של הפיבולה.

עזרה במיקום הנקודה

המרחק בין הקצה של הקרסול הלטראלי וכפל הברך הינו 16 צון. מקמו את Gb-36 אחד צון דיסטאלית לאמצע. מעל Gb-39 קשה למשש את הפיבולה בגלל שהיא מכוסה ע"י שרירי ה- peroneus brevis, לכן תנסו למצוא את הגבול הפוסטריורי של הפיבולה מעל הקרסול הלטראלי היכן שקל להרגיש אותה, האריכו את הקו למעלה לכיוון ראש הפיבולה.

דיקור

אנכי 1.5 – 1 צון.

תפקודים

  • מסלקת חום ומטהרת רעילות.
  • משפעלת את הערוץ ומרגיעה כאב.

הערות

זאת נקודת ההצטברות של הערוץ, זה המקום שבו הצ'י והדם של הערוץ מצטברים ומשתמשים בנקודה לטיפול בהפרעות אקוטיים וכאב, משתמשים בנקודה לכאב של העור. ב- Systematic Classic of Acupuncture and Moxibustion נכתב:

" כאב בעור עם ניוון וחסימה לבחור  Gb-36".

אינדיקציות

  • מרגיעה כאב בעור.
  • צהבת.
  • דלקת של הכבד.
  • כאב ראש.
  • צוואר כואב ותפוס.
  • מלאות וכאב של האבדומן.

צירופים

Gb-36, Sp-8: הרפס זוסטאר.