Gb-35 הצטלבות היאנג Yáng jiāo 陽交

אופי

נקודת הצטברות של ה- Yang Wei Mai.

שם

yang 陽 – המשלים של היין.

jiao 交  – להצטלב, להיפגש, למסור.

פירוש השם

הנקודה היא נקודת הצטברות של ה- Yang Wei Mai היכן ששני הערוצים מצטלבים.

ה- Yang Wei מחבר את כל מרידיאני היאנג, זאת נקודת ההצטברות של ה- Yang Wei ולכן כל היאנג מצטלב בנקודה.

יש מקורות שרואים את הנקודה כנקודת ההצטלבות של שלושת מרידיאני היאנג של הרגל.

מיקום

באספקט הלטראלי של השוק, 7 צון סופריורית לבליטת המלאולוס הלטראלי, בשקע בגבול הפוסטריורי של הפיבולה.

עזרה במיקום הנקודה

המרחק בין הקצה של הקרסול הלטראלי וכפל הברך הינן 16 צון. מקמו את Gb-35 אחד צון דיסטאלית לאמצע. מעל Gb-39 קשה למשש את הפיבולה בגלל שהוא מכוסה ע"י שרירי ה- peroneus brevis, לכן תנסו למצוא את הגבול הפוסטריורי של הפיבולה מעל הקרסול הלטראלי היכן שקל להרגיש אותו, האריכו את הקו למעלה לכיוון ראש הפיבולה.

דיקור

אנכי 1.5 – 1 צון.

רשת Jing – Lou

נחשבת באסכולות מסוימות לנקודת ההצטלבות של שלושת מרידיאני היאנג של הרגל (במקום Gb-39).

תפקודים

  • מווסתת את הצ'י של כיס המרה ומרגיעה את ה- Shen.
  • משפעלת את הערוץ ומרגיעה כאב.

אינדיקציות

  • כאב ונפיחות באיזור החזה והצלעות הלטראליים.
  • חום עם צמרמורת, חסימה של הגרון.
  • כאב ונפיחות של הפנים.
  • כאבי ונפיחות של הברך.
  • סכיאטיקה.