Gb-33 מעבר היאנג Yáng guān 陽關

שם

yang 陽– המשלים של היין.

guan 關 – מעבר, מעבר בין הרים, לסגור.

פירוש השם

הנקודה ממוקמת במפרק הברך בחלק היאנגי. לפעמים מוסיפים xi 膝 ברך בשם של הנקודה על מנת להבדיל אותה מי  Gv-3 yao yang guan (מעבר איזור הלומברי היאנג).

הברך והגב התחתון הינם מפרקים חשובים בכל תנועה, הזרימה של צ'י ויאנג אשר אחראים לתנועה חייבת לעבור דרך המפרקים הללו ללא הפרעה. Gb-33 מעבר היאנג ו- Gv-3 מעבר היאנג הלומברי פותחים סטגנציה ומגבירים את הזרימה של צ'י ויאנג במפרקים שלהם.

שם נוסף של הנקודה הוא hang fu 寒府 מחסן הקור, שם הנקודה מציין את היכולת שלה לטפל בקור בברך.

מיקום

באספקט הלטראלי של הברך, בשקע מעל האפיקונדייל הלטראלי של הפימור, בין הפימור והגיד של שרירי ה- biceps femurs.

עזרה במיקום הנקודה

תתחילו מעל מפרק הברך להעביר את האצבע לכיוון מטה לאורך האספקט הלטראלי של הירך, בתוך החריץ בין הפמור לבין הגיד של ה- biceps femurs, עד שהאצבע תיפול לתוך חריץ, קצת פרוקסימלית לאפיקונדייל של הפמור.

דיקור

אנכי 2 – 1 צון.

אזהרה

אסור במוקסה.

תפקודים

  • מסלקת קור, רוח ולחות.
  • מרגיעה את הגידים ומיטיבה עם המפרקים.

הערות

ברך

מבחינה קלינית זאת נקודה חשובה לטיפול בכאב בצד הלטראלי של הברך המקרין למעלה לאורך הירך.

שם נוסף של הנקודה הינו Hán fǔ 寒府 אחוזת הקור, מרמז על היכולת של הנקודה לטפל בפתוגן של קור המשפיע על הברך.

מרפק

לנקודה יש יכולת לטפל בכאבים של המפרק הלטראלי, דוקרים בצד הנגדי.

אינדיקציות

  • כאבי ברכיים.
  • דלקת פרקים.

צירופים

פתיחת חסימה במרידיאנים של הרגל: Gb-33, Gb-32, Gb-34, St-31, Bl-37, St-34.