Gb-32 נהר מרכזי Zhōng dú 中瀆

שם

zhong 中 – מרכזי.

du 瀆 נהר, תעלה, לנקז.

פירוש השם

זרימת הצ'י הערוץ הוא כמו זרימת המים בנהר, הערוץ של ה- Shao Yang של הרגל נמצא במרכז יחסית לשני הערוצים האחרים, השם נהר מרכזי יכול לייצג את הערוץ באופן כללי.

הנקודה ממוקמת באמצע חריץ בתוך שריר הדומה לתעלה.

מיקום

באספקט הלטרלי של הירך 2 צון אינפריורית ל- Gb-31  5 צון סופריורית לקפל הברך.

עזרה במיקום הנקודה

המרחק בין הבליטה של ה- greater trochantre וקפל הברך הינו 19 צון, Gb-32 ממוקמת בנקודה הרגישה כצת פרוקסימאלית למפגש של שני הרבעים העליונים עם הרבע התחתון.

דיקור

אנכי או אלכסוני 2 – 1 צון.

תפקודים

  • מסלקת רוח לחות וקור.
  • משפעלת את מרידיאני היאנג של הירך ומרגיעה כאב.

אינדיקציות

  • כאבים, נימול או הרדמות של הרגליים.
  • ניוון של הרגליים התחתונות.
  • כאב ברך.
  • סכיאטיקה.
  • כאבים במפרק הלסת (TMJ).