Gb-29 מאכלס העצם Jū liáo 居髎

שם

ju 居 – לשבת, להתגורר, מאכלס.

liao 髎 – חור בעצם, מפרק.

פירוש השם

הנקודה ממוקמת בשקע קטן לכן היא מאכלסת.

הערוץ המתפצל מסית פתוגנים כגון רוח או קור לתוך מפרק הירך ב- Gb-30 (סיבוב קופץ) על מנת שהם לא יגעו לכבד וכיס המרה. הפתוגנים המאוכלסים באזור מפרק הירך יכולים לגרום לכאב של המפרק. דיקור של Gb-29 (מאכלס העצם) עם מוקסה יכולה להוציא את הפתוגן המתאכלס במפרק הירך.

מיקום

באספקט הלטראלי של מפרק הירך, באמצע הדרך על הקו המחבר את ה- superior iliac

spine עם הבליטה של ה- greater tronchanter.

עזרה במיקום הנקודה

קל יותר למצוא את הנקודה בשכיבה על הצד.

דיקור

אנכי 2 – 1 צון.

אלכסוני לכיוון מפרק הירך 3- 2 צון.

רשת Jing – Lou

נקודה על ה- Yang Qiao.

תפקודים

  • מיטיבה עם מפרק הירך.
  • משפעלת את הערוץ ומפיגה כאב.

הערות

משתמשים בנקודה לטיפול בהפרעות של הירך בעיקר שהם מקרינים למפשעה ובאבדומן התחתון, דיקור נכון יגרום להקרנה של תחושת הצ'י לאזורים האלו.

ניתן להשתמש בנקודה לטיפול בכאב של הכתף המקרין קדימה לחזה.

אינדיקציות

  • כל בעיות מפרק האגן.
  • הרניה.
  • כאבי גב תחתון.
  • כאב כתף.

צירופים

  • בעיות במפרק הירך: Gb-29, Gb-30, St-31, Bl-36.
  • ניוון של הרגליים: Gb-30, Gb-31, St-31, St-32, Gb-34, Gb-40, St-41.