Gb-28 כורך הדרך Wéi dào 維道

שם

wei 維 – לחבר, לקשר, להחזיק יחדיו, להגן.

dao 道 –  דרך, להוביל, להדריך.

פירוש השם

שם הנקודה מתייחס לתפקוד שלה בלשמור על הצ'י של ה- Dai Mai, אשר כורך את הערוצים של הבטן יחדיו.

ה- Dai Mai כורך את כל הערוצים ויוצר מתח בתוכם על מנת לווסת את הזרימה בין המחמם התחתון למחמם העליון.

הירך הינו מפרק צירי המגלם את התפקוד של כיס המרה בלבחור נטיב בחיים. חוסר החלטיות יביא את האדם לבחור כל פעם נטיב אחר ובכך לא להגיע רחוק בחיים. שם הנקודה מרמז על היכולת שלה לעזור לאדם להישאר בנתיב שבחר מבלי לסתות לנתיבים צדדים.

מיקום

0.5 צון מדיאלית ואינפריורית ל- Gb-27.

דיקור

אנכי 1.5- 1 צון.

רשת Jing – Lou

נקודה על ה- Dai Mai.

תפקודים

  • מווסתת את ה- Dai Mai.
  • מווסתת את המחמם התחתון ומשחררת סטגנציה.

אינדיקציות

  • צניחת רחם.
  • אי סדירות המחזור.
  • הפרשות וגינאליות.
  • כאבי גב תחתון.
  • הרניה של הבטן והמעיים.
  • בצקות.
  • עצירות כרונית.
  • כאבי בטן.