Gb-27 הציר החמישי Wǔ shū 五樞

שם

wu 五 –  חמש.

shu 樞 – ציר. צד ימין 區 לשים דברים בקופסה, צד שמאל木  עץ.

פירוש השם

שם הנקודה מתייחס לתפקוד של הנקודה בוויסות  ה- Dai Mai  אשר חוצה 5 מרידיאנים שעוברים בבטן. ולכן לנקודה  יש יכולת  לווסת את הזרימה ב- 5 הערוצים הללו (Du Mai, Ren Mai, Chong Mai, Shao Yin של הרגל  וה-  Jue Yin של הרגל).

יש 5 נקודות עם השם ציר בשמם: St-25 ציר שמימי, Gb-28 ציר חיצוני, Gv-5 ציר תלוי ו- Gv-7 ציר מרכזי. כל הנקודות ממוקמות במרכז. הסימן wu 五 משמעתו 5 המתייחסת ל- 5 הכיוונים עם המרכז,הנקודה Gb-27 הציר החמישי, עוזרת לגוף לנוע בצורה גמישה סביב המרכז על מנת לאפשר לכיס המרה גמישות והחלטיות בתנועה והמחשבה.

מיקום

בשקע, אנטריורית ל- superior iliac spine בגובה של Cv-4 (שלוש צון מתחת לטבור).

דיקור

אנכי 1.5- 1 צון.

רשת Jing – Lou

נקודה על ה- Dai Mai.

תפקודים

  • מווסתת את ה- Dai Mai.
  • מווסתת את המחמם התחתון ומשחררת סטגנציה.

הערות

דומה מאוד ל- Gb-26, הנקודה מווסתת את ה- Dai Mai, מטפלת בהפרעות של המחזור ולוקוריאה, מפזרת את הצ'י של הכבד במחמם התחתון (כאב בבטן התחתונה – הפרעת shan ועצירות).

אבל אם נשווה את שתי הנקודות,  Gb-26 מתאימה יותר לנשים לעומת הנקודה הזאת שמתאימה יותר לגברים כגון הפרעות Shan על רקע של קור, כאבים באשכים המקרינים למחמם התחתון.

אינדיקציות

  • הרניה.
  • כאבים באשכים.
  • פרכוסים אצל ילדים.
  • הפרשות וגינאליות.
  • צניחת רחם
  • מחזור לא סדיר.
  • סינדרומים של Shan.