Gb-26 ערוץ החגורה Dài mài 帶脈

שם

dai 帶 – חגורה, מחוך, להוביל, לשאת.

mai 脈 – כלי דם, דופק.

פירוש השם

שם הנקודה נובע מהשפעה שלה על ערוץ ה- Dai Mai.

מיקום

בדיוק מתחת ל- Liv-13  בגובה עם הטבור.

Liv-13 נמצאת בקצה התחתון של צלע צפה מספר 11.

דיקור

אנכי 1- 0.5 צון.

אזהרה

במטופלים רזים דיקור עמוק יכול לחדור את ה- peritoneal cavity.

רשת Jing – Lou

נקודה על ה- Dai Mai.

תפקודים

 • מווסתת את ה- Dai Mai ומנקזת לחות.
 • מווסתת את המחזור ומפסיקה לוקוריאה.
 • משפעלת את הערוץ ומפיגה כאב.

הערות

Dai mai

לערוץ ה- Dai Mai החגורה השפעה גדולה בויסות של הלחות במחמם התחתון, הערוץ עלול להיפגע מי:

 • הנטייה של הלחות היא לשקוע למטה.
 • חוסר ביין או היאנג של הכליות.
 • פלישה של לחות חיצונית ההופכת לחום.
 • ירידה מטה של לחות חמה מערוץ ה- Jue Yin וה- Shao Yang של הרגל.

כאשר הערוץ נפגע עלולה להופיע לוקוריאה. כאחת מהנקודות החשובות על ערוץ החגורה הנקודה היא נקודה מערכתית בטיפול בלוקוריאה ובכלל בלחות חמה במחמם התחתון.

רחם

ה- Dai Mai מקיף וקושר את ה-  Ren Mai, Du Mai ו- Chong Mai, שלושת הערוצים המתחילים בצ'י הנע בין הכליות הרחם, ל- Gb-26 יש השפעה על הרחם, ניתן להשתמש בנקודה להפרעות של המחזור והרחם כגון חוסר פריון, מחזור לא סדיר, אמנוריאה ושקיעה של צ'י המוביל לצניחה של הרחם.

מחמם תחתון

הנקודה יכולה לטפל בסטגנציה של צ'י במחמם התחתון עקב הפרעה בכבד, כאב, נפיחות ונוקשות של המחמם התחתון, כאב בצלעות הלטראליים ובגב התחתון, הפרעות Shan ועצירות.

אינדיקציות

 • הפרשות וגינאליות.
 • אינדרימטריוזיס, אמנוראיה.
 • דיסמנוראיה.
 • חוסר פוריות.
 • צניחת רחם.
 • הפרעות במפרק הירך.
 • כאב באספקט הלטראלי של הצלעות המקרין לגב.
 • הרניה.
 • שלשולים.
 • דחיפות במתן שתן עם מעט שתן.

סינדרומים

 • לחות חמה במחמם התחתון.
 • סטגנציה של צי' ודם ברחם.