Gb-23 מושב השרירים Zhé jīn 輒筋

אופי

לפי כמה מקורות נקודת ההתראה של כיס המרה (במקום  Gb-24).

שם

zhe 輒 – שני המושבים של הכרכרה הקדומה, צידי הכרכרה מעל הגלגלים.

jin 筋 – שרירים.

פירוש השם

הנקודה ממוקמת מתחת לבי השחי בצידי הצלעות. צידי הצלעות מזכירים את האזור שמעל הגלגלים בכרכרה. הנקודה נוסעת בתוך השרירים  כאילו שהיא הכיסא של המרכבה.

מיקום

במרווח הבין צלעי ה- 5, 1 צון אנטריורית ל- Gb-22.

דיקור

אלכסוני לרוחב הרווח הבין צלעי 1 – 0.5 צון.

אזהרה

דיקור עמוק מדי יכול לגרום ל- pneumothorax. הנקודה אסורה במוקסה.

רשת Jing – Lou

הצטלבות עם ה- Tai Yang של הרגל.

תפקודים

  • משחררת את בית החזה.
  • מורידה צ'י מורד.
  • מווסתת צ'י במחמם המשולש.

אינדיקציות

  • מלאות בבית חזה, אסטמה.
  • אינסומניה.
  • עצבנות.
  • חומציות יתר.
  • עודף רוק.
  • הקאות.