Gb-22 תהום בית השחי Yuān yè 淵腋

שם

yuan 淵 – תהום, בריכה עמוקה.

ye 腋 – בית השחי.

שם הנקודה מתייחס למיקום שלה בעומק של בית השחי.

מיקום

בקו האקסילרי, ברווח בין צלעי 5, כ- 3 צון אינפריורית ל- apex of the axilla.

יש מקורות שממקמים את הנקודה ברווח הבין צלעי הרביעי.

עזרה במיקום הנקודה

ה- mid-axillary line מצויר במאונך לכיוון מטה מהפסגה של האקסילה (Ht-1). בתחילה אתרו את הסחוס של הצלע השניה אשר נמצא בגובה של ה-  sternal angle, ולאחר מכן אתרו את הרווח החמישי.

דיקור

אלכסוני לרוחב הרווח הבין צלעי 1 – 0.5 צון.

אזהרה

דיקור עמוק מדי יכול לגרום ל- pneumothorax. הנקודה אסורה במוקסה.

Jing – Lou

נקודת מפגש של שלושת מרידיאני ה- T.m.m.  היינים של היד.

תפקודים

  • משחררת את בית החזה.
  • מיטיבה עם האקסילה.

אינדיקציות

  • שעול, מלאות בחזה.
  • כאב באזור הצלעות.
  • כאב בכתף וביד.