Gb-21 באר הכתף Jiān jǐng 肩井

שם

jian 肩 – כתף

jing 井 – באר

פירוש השם

הנקודה ממוקמת בשקע על הכתף לכן יש את הבאר בשם, בנוסף מבנה העצמות בכתף מזכירה את המסגרת החיצונית של הבאר.

שם הנקודה מתייחסת לצ'י העמוק והמרוכז בנקודה, ועל היכולת שלה להשפיע על הכתף.

מיקום

אמצע הדרך בין Gv-14 לבין קצה האקרומיון, על החלק הגבוה של שריר הטרפזיוס.

דיקור

אלכסוני 1 – 0.5 צון.

אזהרה

דיקור אנכי במיוחד אצל אנשים רזים מסוכן ויכול לגרום ל- pneumothorax.

אסור לדיקור בזמן הריון או עם בעיות לב.

רשת Jing – Lou

 • נקודת על ה- Yang Wei Mai.
 • הצטלבות עם ה- Shao Yang של היד.
 • הצטלבות עם ה- Yang Ming של הרגל.

תפקודים

 • מורידה צ'י למטה.
 • מתמירה ליחה ומפזרת גושים.
 • מקדמת לידה ומעודדת יציאה של השלייה.
 • מיטיבה עם השדיים.
 • משפעלת את הערוץ ומרגיעה כאב במיוחד לשרירים תפוסים בכתפיים.

הערות

מוריד צ'י למטה

לנקודה יש יכולת חזקה להוריד צ'י למטה לכן משתמשים בה למגוון בעיות של צ'י מורד כגון שיעול, קשיי נשימה וצ'י הרגל המתקיף את הלב.

צ'י הרגל  הינו סינדרום שבו מתרחשת חסימה של זרימה צ'י לרגליים בעקבות המצאות של פתוגן במרידיאנים של הרגל לרוב לחות.

סימפטומים: חוסר תחושה, כאב, חולשה, התכווצות, התנפחות, אדמומיות ותחושת חום ברגליים.

יש מקרים שבהם החסימה של הצי' ברגליים גורמת לצ'י למרוד למעלה ולגרום לנוקשות ולחץ בחזה.

נוקשות של הכתפיים

נוקשות של הכתפיים והצוואר יכולה לנבוע מסטגנציה של צ'י הכבד ועליית היאנג של הכבד הבא לידי ביטוי על ערוץ ה- Shao Yang, לנקודה יכולת להרגיע נוקשות של הכתפיים.

ליחה

הנקודה יכולה לטפל בליחה, בליחה הקשור עם הכבד וכיס המרה יכול להיווצר מי 3 סיבות:

 • סטגנציה של צ'י הכבד מובילה לסטגנציה של נוזלים שעם הזמן מוביל ליצירת כיח.
 • הרוח של הכבד עולה ונושאת איתה כיח, אחד הגורמים השכיחים לשבץ רוח.
 • האש  של הכבד וכיס המרה מייבשת נוזלים ונוצר כיח.

הנקודה יכולה לטפל בהפרעות הללו במיוחד במקרים של שיתוקים, שבץ רוח, איבוד הקול בעקבות שבץ רוח, סקופולה וגויטר.

קידום לידה

בגלל היכולת של הנקודה להוריד צ'י למטה ניתן להשתמש בנקודה לקדם לידה ויציאה של השליה.

שדיים

משתמשים בנקודות לבעיות בשדיים, הערוץ הראשי חודר לשדיים וערוץ ה- T.m.m מתחבר עם השדיים, Gb-21 היא נקודת הצטלבות עם ערוץ ה- Yang Ming של הרגל היורד דרך הפטמה.  

סטגנציה של צ'י הכבד או הצטברות של חום בערוץ ה- Yang Ming של הרגל יכול לגרום להצטברות של חום בשדיים, אבססים, חסימה בזרמית חלב, ניתן להשתמש בנקודה במצבים הללו.

זאת נקודה טובה לשימוש בהנקה הראשונה על מנת לגרום להתחלת הזרימה של החלב, ובנוסף הנקודה משחררת את הכתפיים שיכולות להיות מאוד תפוסות לאחר לידה.

אינדיקציות

 • שיעול.
 • אפזיה לאחר שבץ.
 • שיתוק.
 • ורטיגו.
 • Carbuncles, אבססים של החזה, יבלות.
 • כאב ראש בורטקס.
 • צוואר תפוס.
 • קשיים בלידה.
 • חוסר בחלב.

סינדרומים

עליית היאנג של הכבד.