Gb-20 בריכת הרוח Fēng chí 風池

שם

feng 風 – רוח.

chi池 – בריכה.

פירוש השם

הנקודה ממוקמת בשקע המזכיר בריכה, פתוגנים של רוח נוטים להתאסף בנקודה.

הנקודה מטפלת בפלישה של רוח.

רוח יכולה להיות גם מצב מנטאלי שבו האדם כעוס, מתוח וכל הזמן משנה את ההחלטות שלו, המתח מתבטא בכתפיים תפוסות ורגישות לכל משב רוח. שם הנקודה מרמז על היכולת שלה לשחרר את השרירים התפוסים ולהקנות בהירות מחשבתית.

מיקום

בחלק הפוסטריורי של הצוואר, מתחת לעצם האוקסיפיטלית, בשקע בין שריר ה-              sterno cleido mastoid לבין שריר ה- trapezius.

דיקור

 • אלכסוני ואינפריורית עם כיוון הערוץ 1.5 – 1 צון.
 • לכיוון העין הנגדית 1- 0.5 צון (לבעיות עיניים).
 • 1.5 – 1 צון לכיוון קצה האף (בעיות באף).

אזהרה

דיקור עמוק מדי עלול לפגוע ב- medulla oblongata.

רשת Jing – Lou

 • נקודת על ה- Yang Wei Mai.
 • נקודה על ה- Yang Qiao Mai.
 • נקודה על ה- Yin Qiao Mai.
 • הצטלבות עם ה- Shao Yang של היד.

תפקודים

 • מסלקת רוח פנימית וחיצונית.
 • מיטיבה עם הראש והעיניים.
 • מבהירה את איברי החישה והמח.
 • מרגיעה את היאנג של הכבד ומנקה חום.
 • מיטיבה עם האוזניים.
 • משפעלת את הערוץ ומרגיעה כאב.

הערות

הנקודה נמצאת במפגש של הצוואר עם הראש והיא אחת הנקודות החשובות לטיפול בהפרעות של הראש ואברי החישה במיוחד של העיניים.

רוח

הנקודה יכולה לסלק רוח חיצונית במיוחד שהיא משפיעה על העורף.

לנקודה יכולת להוריד רוח פנימית הגורמת לוורטיגו, סחרחורות, הנקודה יכולה גם לטפל בעליית היאנג או האש של הכבד, לכן ניתן להשתמש בנקודה לכאב ראש באוקסיפוט.

עיניים

היא נקודה ראשית להפרעות עיניים במיוחד על רקע של הפרעות כבד, עליית האש של הכבד או חוסר בדם של הכבד.

אוזניים

לנקודה יש השפעה על האוזניים שוב על רקע של הפרעות כבד, טיניטוס או חירשות על רקע של עליית היאנג של הכבד.

מח

לנקודה יכולת להזין את המח ומח העצם לכן ניתן להשתמש בנקודה לחוסר בים מח העצם לסימפטומים של זיכרון חלש, סחרחורות וורטיגו.

אף

לנקודה השפעה על האף וניתן להשתמש בנקודה להפרעות של האף כמו למשל סינוסיטיס.

אינדיקציות

 • ורטיגו, סחרחורות.
 • כאב  ראש אוקסיטפלי.
 • לחץ דם גבוהה.
 • טיניטוס, הפרעות בשווי משקל.
 • זיכרון חלש, איבוד זיכרון.
 • סינוסיטיס, ריניטיס, אף סתם, דימום מהאף.
 • אינסומניה.
 • עיניים אדומות, ראיה מטושטשת.
 • ראיה מטושטשת, קטאראקט, אטרופיה של עצב הראיה.
 • צוואר וכתפיים תפוסים.

סינדרומים

 • פלישה של רוח קור או חום לריאות.
 • עליית היאנג של הכבד.
 • עליית האש של הכבד.
 • חוסר בדם הכבד.

צירופים

 • סילוק רוח: Lu-7, Li-4, Gb-20, Bl-12.
 • סילוק רוח פנימית הנוצרת כתוצאה מעליית היאנג של הכבד: Gv-16, Gv-20, Sp-6, Liv-3.
 • כאב ראש פרונטאלי: Gb-14, Gb-20, Li-4, Gv-24, Bl-2, St-36, yin tang.
 • פתיחה של האף: Gb-20, Gv-20, Li-1, Lu-7, bi tong.
 • כאב ראש אוקסיטיפאלי: Bl-10, Gb-20, Gv-19, Si-3, Bl-10, Bl-60.Bl-60.
 • כאב ראש בורטקס: Ki-1, Liv-3, Gb-20, Gv-20.
 • לחץ דם גבוה עם יתר שומנים בדם: Gb-20, Liv-3, Gb-34, Li-11, St-36.
 • פיברומאלגיה באזורים יותר יאנגיים:  Li-15, Li-4, Gb-20, Gb-34, Pc-6, Liv-3.