Gb-2 התכנסות השמיעה Tīng huì 聽會

שם

ting 聽 – לשמוע, להקשיב, לציית.

hui 會 – מפגש, להתאסף.

הנקודה יעילה בלטפל בבעיות שמעה.

מיקום

יש למקם את הנקודה כאשר הפה קצת פתוח, הנקודה נמצאת בשקע, אנטריורית ל- intertragic notch ופוסטריורית ל- condyloid process של המנדיבולה.

דיקור

את הנקודה דוקרים כשהפה קצת פתוח, דיקור אנכי ומעט פוסטריורי 0.5-1 צון.

לאחר הדיקור המטופל יכול לסגור את הפה.

תפקודים

  • מיטיבה עם האוזניים מסלקת רוח ומטהרת חום.
  • משפעלת את הערוץ ומרגיעה כאב.

הערות

אוזניים

הנקודה היא התחתונה מבין שלושת הנקודות הנמצאות על הטרגוס (Tw-21, Si-19). משתמשים בשלושת הנקודות לעיתים קרובות בהפרעות של האוזניים: טיניטוס, חירשות, כאב, גירוד והפרשות מהאוזן. מכיוון שיש לנקודות קירבה גדולה אחת לשניה קשה לעשות אבחנה מבדלת בניהן. ניתן להחליף בין הנקודות בין טיפול לטיפול.

מסלקת רוח

לנקודה יש יכולת לסלק רוח ולשפעל את הערוץ באזור הנקודה ולטפל בסטייה של הפה והעין, כאב שיניים, הפרעות של הלסת.

אינדיקציות

  • טיניטוס, חירשות.
  • דלקת האוזן התיכונה.
  • כאבי שיניים.
  • שיתוק של הפנים.
  • הפרעות מוטוריות של מפרק הלסת.

סינדרומים

עליית היאנג של הכבד.