Gb-15 ראש משקיף הדמעות Tóu lín qì 頭臨泣

שם

tou 頭 – ראש.

lin 臨 – להשקיף, להיות מול, להגיע. לטפל בחביבות ואדיבות 臥 בכל המעמדות 品 של הפקדים.

qi 泣 – ליבב, דמעות.

פירוש השם

tou 頭 ראש בשם הנקודה מבדילה אותה מי Gb-41 רגל משקיף הדמעות zu lin qi.

שם הנקודה מתייחס ליכולת שלה לטפל בבעיות עיניים, ודמעות.

lin 臨 היא השם של הקסוגרמה מ"ס 19 להתקרב, לגשת, אחד מהמשמעויות של lin 臨 הוא דבר שנהיה גדול, חשוב, מה שהופך להיות גדול הוא הגדילה של הקווים היאנגים (האור) מלמטה. זה גם להתקרב, ההתקרבות של מה שבמעמד גבוה למה שבמעמד נמוך, או פניה של אדם במעמד גבוה לעם, או באופן כללי להתחיל לעבוד על עניניים העבודה פה על העניניים היא חיובית ונושאת תוצאות בגלל שיש קשר טוב בין המעמד הגבוהה לפקדים. קשור עם הענף הארצי chou丑 הקשור עם הכבד, שם הנקודה מרמז על היכולת שלה לטפל במצבים של תסכול וכעס המביא לבכי, הנקודה בגלל הקרבה שלה לשמיים יכולה להביא פרספקטיבה, מיקוד, והתקרבות לעולם הפנימי דרך הראיה הפנימית הקשורה מאוד עם הכבד .

מיקום

במצח, 0.5 צון בתוך קו השיער, בדיוק מעל Gb-14, באמצע הדרך בין Gv-24 ל- St-8.

דיקור

אלכסוני 1 – 0.5 צון.

רשת Jing – Lou

 • הצטלבות עם ה- Tai Yang של הרגל.
 • נקודת על ה- Yang Wei Mai.

תפקודים

 • מסלקת רוח, מיטיבה עם הראש ומסלקת כאב.
 • מיטיבה עם העיניים.
 • פותחת את האף.
 • מווסתת את הרגשות  (שינויים קיצוניים במצב הרוח).

הערות

עיניים

לנקודה יכולת לטפל בעניים דומעות ואדומות, והפרעות ראיה.

אף

ניתן להשתמש בנקודה למצבים של חסימה של האף (דומה מאוד ל- Bl-7 ו- Gv-23).

בגלל ההשפעה של הנקודה על האף והעיניים הנקודה היא נקודה טובה לקדחת השחת.

shen

הנקודה היא נקודה חשובה לאיזון הרגשות ולהרים את ה- Shen.

אינדיקציות

 • עיניים אדומות וכואבות, עיניים יבשות.
 • שבץ.
 • אפליפסיה.
 • גודש באף.
 • עודף דמע.
 • איבוד הכרה.

סינדרומים

עליית היאנג של הכבד.

צירופים

עודף דמע: St-8.