Gb-13 שורש הרוח Běn shén 本神

שם

ben 本 – שורש, מקור.

shen 神 – נשמה, רוח.

פירוש השם

הנקודה מטפלת בהפרעות של הרוח (Mind), המח הוא שורש של הרוח, והנקודה ממוקמת בראש.

העץ מקשר בין המים (Jing) לאש (Shen), לעץ יש את היכולת להתחבר למים (Jing) הנמצאים עמוק בתוך האדמה ולעלות אותם לשמיים (Shen). בפרק  8 של ה- Ling Shu נכתב: "בכל דיקור, השיטה שהיא מעל הכול, לא לפספס את ההשרשה של הרוח". ה- Jing הינו השורש של ה- Shen, אם ערוץ ה- Shao Yang של הראש הוא כמו עץ, האספקט הרחוק ביותר של הערוץ הוא כמו הענף הגבוהה ביותר של העץ הקרוב ביותר לשמיים, המיקום של הנקודה בראש דומה לענף הגבוה ביותר בעץ. לכן משם הנקודה עולה היכולת שלה לאסוף תמציות לראש, להשקיט את הרוח ולטפל בהפרעות של הרוח.

מיקום

במצח, 0.5 צון בתוך קו השיער האנטריורי, על הקו בין St-8 ל- Gv-24 שליש המרחק (1.5 צון) מ- St-8.

עזרה במיקום הנקודה

יש מקורות הממקמים את הנקודה ישירות מעל הקנטוס החיצוני של העין.

דיקור

אלכסוני 1 – 1.5  צון.

רשת Jing – Lou

 • נקודת מפגש של שלושת ה- T.m.m. היאנגים של היד.
 • נקודה על  ה- Yang Wei Mai.

תפקודים

 • מסלקת רוח.
 • מטהרת כיח.
 • אוספת תמציות לראש, מנקה את המח ומרגיעה את ה- Shen.

הערות

הפרעות מנטאליות ורגשיות

נקודה חשובה  להפרעות מנטאליות ורגשיות והיא בשימוש בהפרעות פסיכיאטריות.

לנקודה יש יכולת חזקה להרגיע את ה- Shen במצבים של חרדה כתוצאה ממחשבות ודאגנות יתר במיוחד עם Gv-24.

ההשפעה המרגיעה של הנקודה היא בגלל היכולת שלה להביא תמציות לראש.

סילוק רוח פנימית

לנקודה יכולת לסלק רוח פנימית וכן היא אפקטיבית בשבץ ואפילפסיה.

אינדיקציות

 • הפרעות נפשיות כגון פיצול אישיות.
 • כאב ראש.
 • סחרחורות.
 • כאב ונוקשות של הצוואר.
 • אפליפסיה.
 • סטייה של הפה והעיניים.

צירופים

סכיזופרניה: Gb-13, Ht-5, Gb-38.

הרגעה: Gb-13, Gv-24.