Gb-11 פתח יין הראש Tóu qiào yīn 頭竅陰

שם

tou 頭– ראש.

qiao 竅 – אינטליגנציה, פתח, נחיר. מעל יש לנו את הסימן xue 穴 מערה או חור, למטה את הסימן jiao המורכב מי bai 白 אור השמש ו- fang 放 לשחרר, פליטה, המשמעות של הסימן הינה חור במערה המאפשר לאור להאיר דרכו.

yin 陰 – המשלים של היאנג.

פירוש השם

שו היה הקיסר של הים הדרומי, הו – הקיסר של הים הצפוני, ואילו הו-דון הקיסר של המרכז. שו והו היו נפגשים לעיתים בארצו של הון-דון, והוא נהג בהם יפה ביותר. הם חשבו איך יכלו לגמול לו על חסדיו, ואמרו: "לכל בני האדם יש שבעה פתחים כדי לראות, לשמוע, לאכול ולנשום, ורק לו לבדו אין, הבה ננסה לנקוב בו חורים." בכל יום נקבו בו חור אחד, וביום השביעי הון-דון מת. על פי המטולוגיה הסינית הפתחים בראש הם הפתחים של אברי החישה.

הנקודה מטפלת במחלות הקשורות לחמשת הפתחים של הראש (אוזניים, אף, פה) אשר קשורים לאברי ה- Zang (יינים).

משם הנקודה עולה היכולת שלה להכניס את הבהירות של כיס המרה לתוך כל אחד מאברי החישה, אברי החישה הם כמו חלונות אשר מאפשרים חיבור לעולם הגשמי. אם החלונות נקיים  הם מאפשרים לנו לראות את הטבע האמיתי של העולם מבלי שאנחנו מבצעים אינטרפרטציה. כשאנחנו לא מבצעים אינטרפרטציה למציאות אנחנו רואים את המציאות כמו שהיא דבר שמוביל להשפעה של השמיים להזין את החיים שלנו. שם הנקודה מרמז על היכולת שלה להביא תפיסה נכונה של המציאות בעזרת איזון של אלמנט העץ אשר מאזן בין שיפוטיות (אגו) לפרספקטיבה.

מיקום

פוסטריורית לאוזן, על הקו המחבר בין   Gb-9 ל- Gb-12, בשקע 2/3 המרחק מי  Gb-9 (או סופריורית ל- mastoid process).

דיקור

אלכסוני 1.5 – 0.5 צון.

רשת Jing – Lou

הצטלבות עם ה- Tai Yang.

הצטלבות עם ה- Shao Yang של היד.

תפקודים

  • מטהרת את הראש ומיטיבה עם החושים.
  • מפיגה כאב.

אינדיקציות

  • כאבי עיניים, גלוקומה.
  • טעם מר בפה.
  • טיניטוס, חירשות.
  • גודש באף.
  • קשיחות של הלשון.
  • נוקשות וכאב של הצוואר, כאבי גרון.
  • נדודי שינה.