Cv-7 צומת היין Yīn jiāo 陰交

שם

yin 陰 – המשלים של היאנג.

jiao 交 – צומת, למסור.

פירוש השם

שם הנקודה מרמז על היותה נקודת הצטלבות של שלושת מרידיאני יין: Rèn Mài, Chong Mài וה- Shao Yin של הרגל.

לנקודה השפעה מאוד גדולה על המחמם התחתון, במחמם התחתון מתרחשת ההפרדה הסופית בין נוזלים עכורים לבהירים, שם הנקודה מרמז על חשיבות של הנקודה בויסות של המחמם התחתון הקשור עם נוזליים (יין).

מיקום

על קו האמצע 1 צון אינפריורית לטבור או 4 צון סופריורית  ל- symphysis pubic.

רשת Jing – Lou

 • הצטלבות עם ה- Shao Yin של הרגל.
 • הצטלבות עם ה- Chong Mài.

דיקור

אנכי 1 – 0.8 צון.

אזהרה

דיקור עמוק עלול לפגוע בחלל הפריטונלי.

תפקודים

 • מווסתת את המחזור.
 • מיטיבה עם המחמם התחתון ואיזור הגינטאליה.
 • מווסתת את ה- Chong Mài.
 • מזינה יין.

הערות

רחם

זאת נקודה מפגש של ה- Chong עם ה- Rèn ומרידיאן ה- Shao Yin של הרגל, לכל המרידיאנים הללו יש קשר לרחם לכן לנקודה יש יכול לווסת את הרחם.

בגלל היכולת של הנקודה לווסת את הרחם וה- Chong, להזין יין ודם משתמשים בנקודה משתמשים בנקודה לטיפול באמנוראיה, דימום מהרחם ובמנופאוזה.

מחמם תחתון וגניטאליה

מרידיאן ה- Rèn יוצא בפרינאום ואילו ה- Chong יוצא ב- St-30 ועולה למחמם התחתון, לשני המרידיאנים השפעה על המחמם התחתון והגינטאליה לכן ניתן להשתמש בנקודה להפרעות של המחמם התחתון והגינטאליה כגון כאב, הפרעות Shan, גירודים באברי המין, כאב באבדומן והתבור.

בגלל הקשר של הנקודה ל- Chong ולמחמם התחתון ניתן להשתמש בנקודה לסינדרום החזרזיר הרץ.

אינדיקציות

 • פריון, מנאפוזיס, גלי חום, מחזור לא סדיר, דימום יתר במחזור, כאבי מחזור.
 • כאבים ונוקשות של הבטן. כאבים סביב הטבור.
 • הפרשות וגינאליות, גרד בואגינה.
 • הזעות לילה.
 • צניחה של הרחם.
 • גרד באשכים.
 • הרניה בבטן התחתונה או בטבור.
 • אשך תמיר.