Cv-5 שער האבן Shí mén 石門

אופי

 • נקודת התראה של המחמם המשולש.
 • מקבילה למרכז הלב ל- Dān Tián (שדה הצינובר) התחתון.

שם

shi 石 – אבן.

men 門 – שער, דלת.

פירוש השם

 • שם הנקודה מרמז על היכולת שלה לטפל בגושים דמויי אבן בבטן התחתונה  shi jia 石瘕 (חסימה של המעיים הדקים).
 • מקום שבו לא ניתן לגדל נקראת שדה אבן shi tian 石田 , אישה עקרה נקראת אישה עם אבן shi nu 石女. הנקודה ממוקמת באזור של שדה הצינובר, הצינובר הינו מינרל הנמצא באבן, בגלל שהנקודה היא נקודת ההתראה של המחמם המשולש, והמחמם המשולש מפזר את ה- yuan qi לכל הגוף, בזמנים עתיקים היה אסור לדקור או לעשות מוקסה בנקודה או היה  מומלץ להשתמש בנקודה בזהירות, מכיוון שהם האמינו שהנקודה יכולה לפזר או להחליש את ה- yuan qi ובכך לפגוע בפוריות.

מיקום

על קו האמצע 2 צון אינפריורית לטבור או 3 צון סופריורית ל- symphysis pubic.

דיקור

אנכי 1 – 0.8 צון.

אזהרה

דיקור עמוק עלול לפגוע בחלל הפריטונלי.

תפקודים

 • פותחת ומיטיבה עם מעברי המים.
 • מקדמת את התהמרה והיציאה של נוזלים מהמחמם התחתון.
 • מווסתת צ'י ומרגיעה כאב.
 • מווסתת את הרחם.

הערות

זאת נקודת ההתראה של התלת מחמם התלת מחמם אחראי על ניקוז והוא שולט על מעברי המים. היא נקודה שמטפלת במצבי עודף ולא חוסר בניגוד ל- Cv-6 או Cv-4 שיכולות לטפל גם בעודף וחוסר.

פתיחה של מעברי המים במחמם התחתון

משתמשים בנקודה כשיש סטגנציה של נוזלים במחמם התחתון עם קשיים במתן שתן, כאבים במתן שתן, החזקת שתן, בצקות, מזון לא מעוכל בצואה ודיזנטריה.

סטגנציה של צ'י במחמם התחתון

הנקודה פותחת סטגנציה של צ'י במחמם התחתון ואיזור הגינטאליה, ולכן היא יכולה להרגיע כאב באזורים האלו. ניתן גם להשתמש בנקודה להפרעות Shan.

רחם

למרות שיש אינדיקציות עתיקות שדיקור הנקודה יכול לגרום לעקרות (ראה פירוש לשם הנקודה), טקסטים מאוחרים יותר מציינים שניתן להשתמש בנקודה להפרעות של הרחם כגון זיבת לידה, גושים באבדומן, דימום מהרחם ולוקוריאה.

אינדיקציות

 • קשיים במתן שתן, כאב במתן שתן, שתן כהה.
 • גרד ונפיחות של אברי המין.
 • דימום כבד במחזור,אמנוראיה.
 • לוקוריאה.
 • נוקשות כמו אבן בבטן התחתונה.
 • שלשולים.
 • בצקות.
 • הרניה.