Cv-3 קוטב מרכזי Zhōng jí 中極

אופי

 • נקודת התראה של שלפוחית השתן.
 • מקבילה ל- Dān Tián (שדה הצינובר) התחתון.

שם

Zhōng 中  – מרכזי, אמצע.

jí 極  – קוטב, קיצוני.

פירוש השם

 • שם הנקודה הוא גם שם של כוכב הצפון  הכוכב שסביבו כל שאר הכוכבים מסתובבים, הנקודה נמצאת במרכז הגוף בציר הורטקאלי והרוחבי.
 • מרכזי יכול גם לרמז על היותה נקודת מפגש של שלושת מרידיאני היין של הרגל.
 • שם נוסף של הנקודה zhong ji מרכז אקוטי, שם הנקודה מרמז על היכולת שלה להטיב עם כאבי בטן אקוטיים.

מיקום

על קו האמצע 4 צון אינפריורית לטבור, או 1 צון סופריורית לעצם ה-  smphysis pubic.

דיקור

אנכי 1 – 0.5 צון.

אזהרה

דיקור עמוק עלול לפגוע בשלפוחית השתן, צריך לבקש מהמטופל לרוקן את השלפוחית לפני הדיקור.

רשת Jing – Lou

 • נקודת מפגש של שלושת מרידיאני ה- T.m.m היינים של הרגל.
 • הצטלבות עם 3 מרידיאני היין של הרגל.

תפקודים

 • מיטיבה עם שלפוחית השתן, מווסתת התמרה של צ'י ומנקזת לחות חמה.
 • מנקזת לחות ומטפלת בלוקוריאה.
 • מיטיבה עם הרחם ומווסתת את המחזור.
 • מסלקת סטגנציה ומיטיבה עם המחמם התחתון.
 • מעוררת את הכליות.

הערות

הנקודה היא נקודת ההתראה של שלפוחית השתן ומפגש של שלושת מרידיאני היין של הרגל עם מרידיאן ה- Rèn Mài.

שלפוחית שתן

כנקודת התראה של שלפוחית השתן לנקודה יש השפעה ישירה על שלפוחית השתן וניתן להשתמש בנקודה לכל ההפרעות של השלפוחית, מצבי עודף של סטגנציה והצטברות של לחות בשלפוחית. הנקודה יכולה לנקז לחות וחום.

ניתן גם להשתמש בנקודה במצבי חוסר של צ'י ויאנג שיש פגיעה בהתמרת הצ'י של שלפוחית . אבל באופן כללי הנקודה מתאימה יותר למצבי עודף לעומת Cv-4 שהיא מתאימה יותר למצבי חוסר.

בגלל היכולת של הנקודה להטיב עם מתן שתן ניתן להשתמש בנקודה לבצקות.

גניטאליה

היכולת של הנקודה לנקז לחות וחום מהמחמם התחתון יכולה להשפיע גם על הגניטאליה, היא נקודה חשובה לטיפול בגרד, נפיחות, הפרשות וגינאליות ופליטת זרע.

ה- The Great Compendium of Acupuncture and Moxibustion ממליץ לעשות מוקסה על הנקודה במצב של כאב בצוואר הרחם.

רחם

הטחול שולט על הדם, הכבד מאחסן את הדם והכליות וה- Rèn mài שולטות על הרחם, זאת נקודת מפגש של שלושת מרידיאני היין עם מרידיאן ה- Rèn Mài ולכן הנקודה יכול לווסת את הרחם והמחזור. במיוחד למצבי עודף המובילים לגושים באבדומן, דיסמנוריאה, אמנוראיה, בעיות פריון והחזקת השליה לאחר הלידה.

מחמם תחתון

לנקודה יש השפעה גדולה על המחמם התחתון במיוחד למצבי עודף שמערבים סטגנציה והצטברות של קור, לחות וחום. הפרעות Shan, גושים וכאבים חזקים.

תסמונת החזרזיר הרץ

ניתן להשתמש בנקודה לסינדרום החזרזיר הרץ במיוחד על רקע של קור וחוסר יאנג, הסינדרום הזה הוא כתוצאה של סטגנציה במחמם התחתון שגורם לצ'י למרוד מעלה לגרון והמטופל מרגיש חנק ותחושה שהוא עומד למות והוא נכנס למצב של פחד וחרדה (ראה Chong).

מטיבה עם ה- ming men

הנקודה יכולה לחזק יאנג, Yuan ולהטיב עם הכליות  במיוחד עם מוקסה אבל Cv-4 הרבה יותר טובה.

כאב גב תחתון

הנקודה טובה לכאב גב תחתון על פי העיקרון של בחירת נקודות מקדימה על מנת לטפל באחורה.

אינדיקציות

 • גרד, כאב  באברי המין.
 • הפרשות וגינאליות.
 • הרניה.
 • דלקות בדרכי השתן, קשיים במתן שתן,דחיפות במתן שתן.
 • חוסר פריון, מחזור לא סדיר, אמנוראיה, דימום יתר במחזור.
 • גושים בבטן.
 • אי יציאה של השליה.
 • סחרחורות, טיניטוס.
 • ברכיים חלשות, כאבי גב תחתון.

סינדרומים

 • לחות חמה המחמם התחתון.
 • לחות חמה במחמם התחתון על רקע של חוסר ביאנג של הכליות.
 • סטגנציה של צ'י הכבד במחמם התחתון.
 • חוסר ביאנג של הכליות ושלפוחית השתן.