Cv-20 חופה מעוטרת Huá gài 華蓋

שם

華 hua – פרח, לפרוח, ללבלב, תהילה הדר.

蓋 gai – חופה, מכסה.

מיקום

בקו האמצע, על עצם בית החזה, בגובה המרווח הבין צלעי ראשון, במפגש ה- manubrium עם ה- sternum.

דיקור

אלכסוני לכיוון אינפריורי  או סופוריורי 1 – 0.5 צון.

תפקודים

  • מרפה את החזה ומניעה צ'י.
  • מורידה צ'י מורד.
  • מסלקת ליחה מהריאות.

אינדיקציות

  • הפסקת עישון.
  • שיעול, קוצר נשימה, כאב בחזה.

סינדרומים

  • כיח החוסם את החזה.
  • צ'י מורד של הראות.