Cv-18 היכל הג'ייד Yù táng玉堂

שם

yu 玉 – ג'ייד.

tang 堂 – ארמון, אולם, פרוזדור ראשי, היכל.

פירוש השם

הקיסר שוכן בתוך ארמון כלוב הצלעות, בתוך ארמון הקיסר אנחנו מוצאים 3 מבנים, חצר מרכזית Cv-16, הארמון הסגול Cv-19, היכל הגייד Cv-18 המחבר את הארמון הסגול עם החצר המרכזי Cv-16.

הכתבים התאואיסטים מתייחסים לריאות כפרוזדור הג'ייד, הנקודה ממוקמת בסטרנום מעל הריאות.

מיקום

בקו האמצע, על עצם בית החזה, בגובה המרוח הבין צלעי השלישי.

דיקור

אלכסוני לכיוון אינפריורי  או סופוריורי 1 – 0.5 צון.

תפקודים

  • מרפה את החזה.
  • מווסתת ומורידה צ'י.

אינדיקציות

  • שעול, קוצר נשימה, כאבים בחזה.
  • צ'י מורד של הראות.