Cv-16 ארמון (חצר) מרכזי Zhōng tíng 中庭

שם

zhong 中 – מרכזי, מרכז,  אמצע.

ting 庭  – חצר, ארמון המלך, ארמון.

פירוש השם

הצלעות והסטרנום הינם הארמון המגינים על הלב (הקיסר), Cv-16 ממוקמת באמצע הארמון.

באחד מהכתבים הטאואסטיים האזור שנמצאת הנקודה שדה הציניבר המרכזי נקרא הארמון המרכזי.

הקיסר שוכן בתוך ארמון כלוב הצלעות, בתוך ארמון הקיסר אנחנו מוצאים 3 מבנים, חצר מרכזית Cv-16, הארמון הסגול Cv-19, היכל הגייד Cv-18 המחבר את הארמון הסגול עם החצר המרכזי Cv-16.

מיקום

בקו האמצע, על עצם בית החזה, בגובה מפגש הסטרנום עם הקסיפויד ב- sternocostal angle.

עזרה במיקום הנקודה

על מנת לאתר את ה- sternocostal angle (מפגש הכסיפואיד עם הסטרנום), העבירו את האצבע לכיוון מעלה לאורך הגבול התחתון של כלוב הצלעות עד שתגיעו לשקע, מיד מעל השקע זה מפגש הסטרנום עם הקסיפואיד, גודל של הקסיפואיד והזווית שלו יכול להשתנות מאדם לאדם, ולעתים אי אפשר לחוש אותו מכיוון שהוא פונה פנימה.

דיקור

אלכסוני לכיוון אינפריורי  או סופוריורי 1 – 0.5 צון.

תפקודים

  • פותחת את החזה.
  • מווסתת את הקיבה ומורידה צ'י מורד.

אינדיקציות

  • נפיחות ומלאות בחזה, אסטמה.
  • הקאות.

סנדרומים

צ'י מורד בקיבה.