Cv-13 החלק העליון של הקיבה Shàng wǎn 上皖

שם

shang 上 – מעל, למעלה.

wan 皖 – מחוז במזרח סין, בטן.

פירוש השם

מילונים רפואיים מודרניים מגדרים את המילה  wan 皖 כאספקט הפיזי של הקיבה כולל החלק התחתון של הושט והחלק העליון של התריסריון, הקיבה מחולקת לשלושה חלקים, עליון, אמצעי ותחתון. שם הנקודה מרמז על היכולת שלה לטפל בחלק העליון של הקיבה.

מיקום

על קו האמצע 5 צון סופריורית לטבור.

עזרה במיקום הנקודה

בין הטבור ל- sternocostal angle יש 8 צון. על מנת לאתר את ה- sternocostal angle תריצו את אצבעות הידיים לאורך השפה של כלוב הצלעות עד שהן יפגשו בשקע בקו האמצע.

דיקור

אנכי 1.5 – 0.8 צון.

אזהרה

דיקור עמוק עלול לפגוע בחלל הפריטונלי.

רשת Jing – Lou

 • הצטלבות עם ה- Tai Yin של היד.
 • הצטלבות עם ה- Yang Ming של הרגל.
 • הצטלבות עם ה- Tai Yang של היד.

תפקודים

 • מווסתת את הקיבה ומווסתת צ'י.
 • מורידה צ'י מורד ומפסיקה הקאות.
 • מסדירה את צ'י הלב.

הערות

חלק העליון של הקיבה

מבחנה מסורתית לנקודה יש השפעה על החלק העליון של הקיבה.

הנקודה מווסת את הירידה של צ'י הקיבה לכן משתמשים בה לצ'י מורד של הקיבה, בחילות, הקאות, הקאה של דם, ריפלוקס של הקיבה, צרבות, מלאות, כאב של הבטן.

 

לב

מרידיאן ה- Rèn יורד דרך אמצע החזה ו- Cv-13 היא נקודת המפגש של ה- Rèn, מרידיאן ה-  Yang Mingשל הרגל ומרידיאן ה- Tai Yang של היד, שניהם נפגשים עם הלב, ניתן להשתמש בנקודה לכאב ולחץ בלב, פלפטציות מבחינה קלינית Cv-14 נקודת ההתראה של הלב יותר טובה.

אינדיקציות

 • שיהוקים, גיהוקים, בחילות, הקאות.
 • כאבי בטן, נפיחות של האבדומן, שלשולים.
 • אולקוס של התריסריון והקיבה.
 • בחילות בקר.
 • חוסר תאבון.
 • עודף רוק.
 • צהבת.
 • דיבור לא ברור.
 • פלפיטציות.
 • חרדות ופחדים.
 • שיעול עם כיח.

סינדרומים

 • צ'י מורד של הקיבה.
 • אש בקיבה.
 • קור בקיבה.