Cv-11 לחזק את הפנים Jiàn lǐ 建里

שם

jian 建 – להשיג, ליישר, להעמיד, לייסד, להקים, לבסס.

li 里 – מידה בערך 1/3 המייל, סביבה, כפר, שכונה. מתחת יש את הסימן土  אדמה ומעל 田  שדה,  מקור הסימן לשדה הוא מ- ching 丼, 8 חלקות אדמה שבאמצע יש מקום ציבורי המיועד לחפירת באר  jing井 , זה המבנה הבסיסי לארגון של החיים בסין העתיקה, זה המבנה הפנימי של הכפר הסיני.

פירוש השם

הסימן li 里 מתארת את חלקת האדמה הבסיסית לשם גידול מזון בסין העתיקה, זאת נקודה שנמצאת במרכז הקיבה, הקיבה כמו השדה מספקת את המזון.

המשמעות של שם הנקודה תלויה בהנחה ששני הסימנים של השם הם הומופון. בזמנים עתיקים הסימן li 里 היה הומפון לסימן li 裡 פנימי, בפנים ואילו jian 建 הוא הומפון ל- jian 健 בריא, לחזק, לכן הנקודה נקראת לחזק את הפנים בגלל היכול של הנקודה לחזק את המחמם האמצעי.

הנקודה נמצאת בין החלק העליון לתחתון של הקיבה לכן היא נמצאת בסביבה li 里 של הקיבה.

מיקום

על קו האמצע 3 צון סופריורית לטבור.

עזרה במיקום הנקודה

בין התבור ל- sternocostal angle יש 8 צון. על מנת לאתר את ה- sternocostal angle תריצו את אצבעות הידיים לאורך השפה של כלוב הצלעות עד שהן יפגשו בשקע בקו האמצע.

דיקור

אנכי 1.5 – 0.8 צון.

אזהרה

דיקור עמוק עלול לפגוע בחלל הפריטונלי.

תפקודים

מאזנת את המחמם האמצעי ומחזקת את הצ'י.

הערות

משתמשים בנקודה להפרעות של הקיבה על מנת לקדם את העיכול ולהוריד את הצ'י של הקיבה, סימפטומים: מלאות ונפיחות של האיפיגסטריום, בחילה, הקאות וכאבי בטן.

חיזוק טחול קיבה – צ'י

כאשר יש שלוש נקודות עם אותו שם זה סימן שניתן להשתמש בשלושת הנקודות ביחד, שלושת ה- Li: Li-10 shou san li, zu san li St-36, jian li Cv-11 שילוב שלהן מחמם ומחזק את הטחול וקיבה.  

אינדיקציות

  • נפיחות של הבטן, מלאות של הבטן לאחר האוכל, רעשים בטן, כאבים בקיבה, הקאות.
  • חוסר תאבון.
  • גסטריטיס.
  • בצקות.

סינדרומים

  • סטגנציה של מזון בקיבה.
  • פלישה של הכבד לקיבה.
  • צ'י מורד בקיבה.