Cv-10 החלק התחתון של הקיבה Xià wǎn下皖

שם

xia 下 – תחתון, מתחת, לרדת.

wan 皖 – מחוז במזרח סין, בטן.

פירוש השם

מילונים רפואיים מודרניים מגדרים את המילה  wan 皖 כאספקט הפיזי של הקיבה כולל החלק התחתון של הוושט והחלק העליון של התריסריון, הקיבה מחולקת לשלושה חלקים, עליון, אמצעי ותחתון. שם הנקודה מרמז על היכולת שלה לטפל בחלק התחתון של הקיבה.

מיקום

על קו האמצע 2 צון סופריורית לטבור.

עזרה במיקום הנקודה

בין התבור ל- sternocostal angle יש 8 צון. על מנת לאתר את ה- sternocostal angle תריצו את אצבעות הידיים לאורך השפה של כלוב הצלעות עד שהן יפגשו בשקע בקו האמצע.

דיקור

אנכי 1.5 – 0.8 צון.

אזהרה

דיקור עמוק עלול לפגוע בחלל הפריטונלי.

רשת Jing – Lou

הצטלבות עם ה- Tai Yin.

תפקודים

  • מווסתת את הקיבה ואת הצ'י.
  • מסלקת סטגנציה של מזון.
  • מחזקת את הטחול.

הערות

סטגנציה של מזון

במסורת הנקודה נחשבה כבעלת השפעה על החלק התחתון של הקיבה.

עיקר השימוש של הנקודה הוא במקרים של סטגנציה של מזון עם סימפטומים של נפיחות של הבטן, כאב בטן, בחילה והקאות לאחר האוכל, חוסר תאבון ומזון לא מאוכל בצואה.

חיזוק היאנג של הטחול

לנקודה יש יכולת לחזק את היאנג של הטחול ולטפל בשלשול כרוני. נקודה חשובה במקרים שהמזון ושתייה אינם מתעקלים.

אינדיקציות

  • מלאות של הקיבה והבטן לאחר האוכל, כאבי בטן, קשיים בעיכול, רעשים בבטן, הקאות, שלשולים.
  • חוסר תאבון.
  • גסטריטיס.

סינדרומים

  • סטגנציה של מזון בקיבה.
  • חום ולחות במעיים.
  • פלישה של הכבד לקיבה.