Cv-1 מפגש היין Huì yīn會陰

אופי

 • נקודת רוח רפאים.
 • יש מקורות הרואים את Cv-1 כנקודות החיבור של  ה- Rèn במקום Cv-15.

שם

Huì 會 – מפגש.

Yīn 陰 – ההיפך של היאנג.

פירוש השם

Huì yīn會陰 הינו השם של הפרינאום היכן שהיין מרוכז.

כנקודה הראשונה על ה- Rèn Mài והצטלבות עם ה- Chong Mài. ל- Rèn Mài יש תפקיד חשוב בויסות של היין.

Bl-35 (מפגש היאנג) הינו המשלים של הנקודה. הנקודה מקבילה ל- Gv-20 מאה המפגשים לשתי הנקודות יש חשיבות בתרגול הצ'י קונג. Gv-20 קשורה יותר עם היאנג, הנקודה היא הנקודה הגבוהה והחשופה ביותר, לעומת Cv-1 מפגש היין שהינה מוסתרת יותר.

מיקום

אמצע הדרך בי פי הטבעת ושק האשכים אצל גברים והגבול הפוסטריורי של שפתי הפות אצל נשים.

דיקור

 • אנכי 1 – 0.5  צון.
 • על פי ה- Great Compendium of Acupuncture and Moxibustion הנקודה אסורה לדיקור.

אזהרה

אסורה לדיקור בהריון.

רשת Jing – Lou

 • הצטלבות עם ה- Du Mài.
 • הצטלבות עם ה- Chong Mài.

תפקודים

 • מווסתת ומזינה יין.
 • מסלקת לחות חמה מהמחמם התחתון במיוחד מהגניטליה והאנוס.
 • מרגיעה את ה- Shen.
 • מווסתת את הפתחים התחתונים.
 • מחזירה להכרה.

אינדיקציות

 • נקודה אמפירית להחייאה לאחר טביעה – מוציאה נוזלים מהריאות.
 • קשיים במתן שתן.
 • אימפוטנציה.
 • כאבים, נפיחות של אברי המין.
 • הזעה באברי המין.
 • צניחה של הרקטום, טחורים.
 • כאבים באנוס.
 • גירודים וכאב בפרינאום.
 • מאניה דיפרסיה.
 • קומה.

סינדרומים

לחות חמה במחמם התחתון.