Bl-9 כרית הג'יד Yù Zhěn 玉枕

שם

yu 玉 – ג'יד.

zhen 枕 – כרית.

שם הנקודה משקף את המיקום, עצם האוקספטלית נקראת "כרית העצם", ב- Su Wen העצם נקראת כרית ה- ג'יד, כנראה להדגיש את החשיבות שלה.

מיקום

1.3 צון לטראלית ל- Gv-17 (אשר ממוקמת בתוך שקע סופריורית  ל-  external occipital protuberance אחד וחצי צון סופריורית ל- Gv-16).

דיקור

אלכסוני 1 – 0.5 צון לכיוון אחורי או קדמי.

Jing _ Lou

הנקודה מקבלת ענף מ Gv-17 (הענף שחדר למח מי Gv-20).

תפקודים

  • מסלקת רוח וקור ומרגיעה כאב.
  • מיטיבה עם העיניים והאף.

הערות

רחם

הנקודה נמצאת בסוף ערוץ ה- Chong mai  ויש לה קשר עם הרחם והאיזורים הסמוכים, לעתים בהפרעות גינקולוגיות הנקודה יכולה להיות מאוד רגישה. איזור הנקודה מדמה את הסקרום. ניתן להשתמש בנקודה להפרעות גינקולוגיות במיוחד שיש גם מעורבות של ה- Chong mai.

אינדיקציות

  • כאב ראש אוקסיפטלי.
  • צוואר תפוס.
  • סחרחורת.
  • כבדות של הראש.
  • כאב בעין.
  • גודש באף.