Bl-8 חיבור יורד Luò Què 絡卻

שם

lou 絡 – לחבר, ערוץ מחבר.

que 卻 – לסגת, לסרב, לרדת.

פירוש השם

מהנקודה המסלול של הערוץ מתחיל לרדת.

lou הם כלי הדם הקטנים בעין, שם הנקודה משקפת את היכולת שלה לטפל בעיניים אדומות.

מיקום

1.5 צון פוסטריורית ל- Bl-7, 5.5 צון מקו השיער הקדמי, 1.5 צון לטראלית לקו האמצע. או  1.5 צון לטראלית ו- 0.5 צון פוסטריורית ל- Gv-20.

עזרה במיקום הנקודה

המרחק בין קו השיער הקדימי ל- Gv-20 הינו 5 צון.

דיקור

אלכסוני 1 – 0.5 צון לכיוון אחורי או קדמי.

תפקודים

  • מיטיבה עם איברי החישה.
  • מרגיעה רוח ומסלקת ליחה.
  • מרגיעה את Shen.

אינדיקציות

  • סחרחורת.
  • טיניטוס.
  • גודש באף.
  • טשטוש ראיה.
  • מניה דפרסיה.