Bl-7 חיבור לשמיים Tōng Tiān 通天

שם

tong 通 – לשחרר, לפתוח, לחבר, לתקשר.

tian 天 – שמימי, שמיים, טבע.

פירוש השם

שם הנקודה משקף את הענף הנשלח מהנקודה ל- Gv-20 הנחשבת לנקודה הגבוהה ביותר בגוף.

שם הנקודה משקף את היכולת של הנקודה לפתוח את האף. האף הוא אחד מהדרכים שלנו להתחבר עם השמיים (אוויר).

כאשר אנחנו מחוברים ל- jing לטבע האמיתי שלנו אנחנו יכולים לתקשר עם השמיים. החיבור לשמיים דרך ה- Jing באה לידי ביטוי דרך הנקודה, היא הנקודה הגבוהה ביותר על הערוץ ולכן  הקרובה ביותר לשמיים ומצד שני הערוץ קשור בקשרי "פנים – חוץ" עם ערוץ ה- Shao Yin של הרגל כליות, הכליות מאחסנות את ה- Jing.

זאת הנקודה הגבוהה ביותר על הערוץ ולכן גם הקרובה ביותר לשמיים לכן היא מחברת לשמיים. מהנקודה ההשפעה של השמיים יורדת לכל הגוף דרך הערוץ, הירידה של הערוץ כלפי מטה מתחילה בנקודה הבאה Bl-8 (חיבור יורד).

מיקום

1.5 צון פוסטריורית ל- Bl-6, 4 צון מקו השיער הקדמי ו- 1.5 צון לטראלית מקו האמצע. או 1.5 צון לטראלית וצון אנטריורית ל- Gv-20.

עזרה במיקום הנקודה

המרחק בין ה- glabella – Yintang לבין ה- הגבול התחתון של ה- occipital protuberance – Gv-16  הינו 14 צון. Bl-7 ממוקמת 1.5 צון לטראלית לנקודת האמצע של הקו.

דיקור

אלכסוני 1 – 0.5 צון לכיוון אחורי או קדמי.

אזהרה

אסורה במוקסה.

Jing – Lou

ענף נשלח מהנקודה ל- Gv-20.

תפקודים

  • מיטיבה ומווסתת את האף.
  • מבהירה את הראש.

הערות

אף

ה- Su Wen אמר:

"הצ'י של השמיים מתחבר עם הריאות"

ה- Ling Shu אמר:

"הצ'י של הריאות מתחבר עם האף".

הצ'י השמימי חודר לריאות דרך מעבר האף אשר משחק תפקיד בלספוג את הצ'י השמימי, לכן בתרגול צ'י קונג נותנים דגש על הכנסת האוויר דרך האף והוצאת האוויר דרך האף והפה.

שם הנקודה מתייחס ליכולת שלה להשאיר את מעברי האף פתוחים ובכך לעזור לסירקולציה של צ'י השמיים דרך האף.

זאת הנקודה החשובה ביותר בראש לטיפול בכל ההפרעות של האף (ריניטיס, איבוד חוש הריח, דימום מהאף ופצעים באף).

על פי Methods of Acupuncture and Moxibustion אפשר לשלב את הנקודה עם Gv-23 לגודש באף ופוליפים באף. צריך לעשות מוקסה בצד ימין לטפל בנחיר השמאלי.

ניתן להשתמש בנקודה לכיח החוסם את החלק העליון של הגוף שבא לידי ביטוי בהפרשות מהאף, כובד של הראש, פנים נפוחות וגויטר.

כאב ראש בורטקס

זאת נקודה מקומית לטיפול בכאב ראש בורטקס מכל פתולוגיה.

אינדיקציות

  • גודש באף, ריניטס, פצעים באף, איבוד של חוש הריח.
  • סחרחורות.
  • שבץ, שיתוק של הפנים, עוויתות.
  • כאבי ראש בוורטקס.
  • נפיחות של הפנים.

סינדרומים

  • עלייה של יאנג הכבד.
  • עליית הרוח של בכבד.