Bl-67 להגיע ליין Zhì Yīn 至陰

אופי

 • נקודת באר.
 • נקודת מתכת.
 • נקודת חיזוק.

שם

zhi 至 – להגיע, הכי הרבה.

yin 陰 – המשלים של היאנג.

שם הנקודה מתייחס למיקום שלה בקצה הערוץ היכן שהצ'י של הערוץ מתקרב ועומד לעבור לערוץ ה- Shao Yin של הרגל המתחילה באצבע הקטנה של הרגל.

מיקום

באספקט הלטראלי של האצבע החמישית, 0.1 צון לטראלית לפינת הציפורן.

דיקור

אנכי  0.2 – 0.1 צון.

אזהרה

אסורה בהריון.

רשת Jing – Luo  

 • נקודת התחלה של ה- T.m.m
 • נקודת ההתחלה של ערוץ ה- T.m.m של ערוץ ה- Shao Yin של הרגל.
 • נקודת יציאה.

תפקודים

 • מסלקת רוח ומנקה את העיניים והראש.
 • הופכת את העובר ומקדמת לידה.

הערות

ראש וצוואר

הציר השמימי מציין למחלות של הראש בחר בנקודות בחלק התחתון של הגוף, הנקודה טובה לכאב ראש בורטקס ואוקסיפוט על רקע של פלישה של פתוגן או חוסר איזון פנימי. בנוסף ניתן להשתמש בנקודה להפרעות של הצוואר, עיניים, אף ואוזניים.

מנח עכוז

החל מהשבוע ה- 34 עד שבוע 37 ניתן לעשות מוקסה על הנקודה על מנת להפוך את העובר, עד שבוע 37 העובר יכול להתהפח בצורה ספונטנית, מוקסה בנקודה מעודדת את היפוח העובר. לאחר שבוע 37 הסכוי קטן בצורה דרמטית.

ניתן לעשות מוקסה ישירה או עם מקל מוקסה למשך 20 דקות בי ליטראלי, פעמיים ביום למשך 10 ימים, גם עם העובר מתהפך ממשיכים. מעניין לראות שיש שתי נקודות על הערוץ שיש להם השפעה על הרחם Bl-60 ו- Bl-67, על פי התיאוריה של היין והיאנג כאשר היין מגיע לשיא הוא הופך ליאנג. היין של הכליות מזין ושולט על התפתחות של העובר לאורך ההיריון, ככל שתאריך הלידה מתקרב היין מגיע לשיא והיאנג צריך לגדול על מנת להפוך את העובר ולהתכונן לפעילות האינטנסיבית של הלידה. אם לקראת הלידה אין מספיק פעילות של יאנג ברחם בעקבות חוסר או סטגנציה צריך לעורר את היאנג, Bl-67 היא נקודת מפתח לשם זה. זה הנקודה האחרונה על הערוץ שבו היאנג נכנס לתוך היין (ה- Shao Yin של הרגל ערוץ הקשור עם הכליות). זאת נקודה חשובה להביא יאנג לרחם ולהפוך את העובר ולקדם לידה במיוחד עם מוקסה בעל האופי היאנגי.

הסבר נוסף ליכולת של הנקודה להפוך עובר, Bl-67 היא נקודה שבה ה- Tai Yang של הרגל  מתחלף והופך לערוץ הכליות  ה- Shao Yin של הרגל. התחלופה של הצ'י מיאנג ליין מדמה לנו את הפעולה אותה אנו מנסים להשיג: להפוך את העובר ממצב שהוא יאנגי – ראש פונה מעלה לכיוון השמיים אל מצב ייני בו הראש יפנה מטה אל  כיוון האדמה.

שלפוחית שתן

יש לנקודה יכול לטפל בהפרעות במתן שתן.

5 התנועות

המתכת בתוך המים מאפשרת את המעבר מי השמיים (האש) לאדמה (מים), המעבר מי היאנג ליין.

המתכת היא האנרגיה העמוקה של שלפוחית השתן.

עודף מתכת בשלפוחית יוביל לחוסר יכולת של השלפוחית לשמור על השתן ונראה בריחה של שתן.

חוסר מתכת במים יוביל לקשיים במתן שתן.

אינדיקציות

 • כאב ראש באוקסיפוט.
 • הפיכת עובר.
 • מקדמת לידה, אי יציאה של השלייה.
 • חום בכפות הרגליים.
 • קשיים במתן שתן, כאב במתן שתן.
 • גירוד בכל הגוף.
 • כאב ראש באוקסיפוט, כאב ראש בורטקס.
 • כאב בקנטוס המדיאלי של העין, ראיה חלשה.
 • גודש באף, נזלת, דימום מהאף.
 • שבץ מוחי.

צירופים

 • היפוך עובר בשבוע 34: Bl67, Ki-1, Gv-20.
 • כאב מעל העין: Bl-67, Bl-2, yayao, Gb-1, Gb-14.