Bl-61 עזרת המשרת Pú Cān 僕參

שם

pu 僕 –  משרת.

can 參 – לכבד, להשתתף, לקחת חלק.

פירוש השם

שם הנקודה משקף את המיקום האנטומי שלה באזור הנמוך של הרגל,  כמו מישהו בסטאטוס או תפקיד נמוך.

ל- can יש גם את המשמעות של לתת כבוד, החלק של הרגל שבו נמצאת הנקודה נחשפת כאשר המשרת משתחווה.

שם הנקודה מרמז על היכולת שלה להתחבר ליאנג צ'י הנמצא בערוץ המיוחד (Yang Qaio) על מנת שנוכל להמשיך במסע שלנו.

מיקום

באספקט הלטראלי של הקרסול, כ- 1.5 צון אינפריורית ל- Bl-60, בשקע על עצם ה- calcaneu.

עזרה במיקום הנקודה

המרחק בין הבליטה של הקרסול הלטראלי לבין כרית כף הרגל הינו 3 צון, Bl-61 נמצאת בחצי הדרך.

דיקור

אלכסוני 0.5 – 0.3 צון.

Jing _ Luo

נקודת התחלה של ה- Yang Qiao Mai.

תפקודים

מרגיעה את הגידים והרצועות, משפעלת את הערוץ ומרגיעה כאב.

אינדיקציות

  • פרכוסים, כיווץ שרירים.
  • ניוון של הרגל.
  • כאבים בעקב.
  • כאב גב תחתון.