Bl-6 קבלת האור Chéng Guāng 承光

שם

cheng 承 – לקחת אחריות, לקבל, להחזיק.

guang 光 – אור, להאיר.

שם הנקודה מתייחס ליכולת שלה להשפיע על העיניים.

שם הנקודה משקף את המיקום שלה בחלק העליון של הראש, החלק שמקבל את אור השמש.

מיקום

1.5 צון פוסטריורית ל- Bl-5, 1.5 צון לטראלית לקו האמצע.

עזרה במיקום הנקודה

הנקודה נמצאת באמצע הדרך בין Bl-5 לבין Bl-7.

דיקור

אלכסוני 0.5 – 0.3 צון.

אזהרה

אסורה במוקסה.

תפקודים

  • מסלקת רוח ומנקה חום.
  • מנקה את הראש ומיטיבה עם העיניים והאף.

אינדיקציות

  • כאב ראש בורטקס.
  • סחרחורת.
  • קוצר ראיה, ראיה מטושטשת.
  • גודש באף.